Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 23 Udtale
 

Udtale

af Jørn Lund, november 1987
af Jørn Lund, november 1987

Det hedder ikke "kauktion" (TVA 23/10) eller kontigent (TVA 26/10) eller garnisjon (TVK 2/10). Og lad os få trykket placeret ordentligt. Iransk skal ikke have tryk på første, men på anden stavelse (TVA 20/10 og RA flere gange), og Vulcanus har tryk på anden stavelse, ikke på første. – En medarbejder har spurgt, om det hedder detailhandel med eller uden hørbart l. Gennem hele dette århundrede har der eksisteret dobbeltformer. Den nye udtaleordbog vil også angive sidestillede varianter.

Skal vi sige t eller d? En medarbejder spørger, hvad man skal stille op med Britta Schall Holberg og andre politikere, udtalemæssigt naturligvis, og med særligt henblik på t/d. I de to nævnte sammenhænge vil lydene normalt stå i tryksvag position, og her kan d-udtalen udmærket anvendes, med mindre det drejer sig om en bevidst bestræbelse på distinkt udtale. Hvor lyden står trykstærkt, skal der bruges t: "Hun hedder Britta" (ikke "Bridda"),"det drejer sig om politik" (ikke "polidik").

En medarbejder siger så at sige altid femten med hørbart t, ikke kun når tallet skal profileres blandt serier af andre tal, men også i normale sammenhænge ("15 delegerede"). Det virker noget stift.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret


Disse artikler kunne måske også have interesse