Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 21 Sabotage
 

Sabotage

af Jørn Lund, september 1987
af Jørn Lund, september 1987

Et eksempel på dét har vi i ordet sabotage. Vi har det fra fransk, hvor det har gennemgået nogle betydningsudviklinger fra 'at trampe med træsko' (sabotage kan stadig i fransk betyde 'træskomageri') via 'ødelægge med træskotrampen' og 'arbejde skødesløst' til 'gøre skade med hensigt'. Radioens Nyheds- og aktualitetsafdeling har sendt os et brev om brugen af dette ord i moderne dansk.

Skal man reservere ordet til handlinger, der har med politik og faglig kamp at gøre, eller kan man også bruge det om mere tilfældige obstruktioner og ødelæggelser? Efter min opfattelse kan ordet udmærket bruges fx i forbindelse med de trusler mod DSB (sten i sporskifte mv.), der gav anledning til spørgsmålet. Der ligger ikke i ordet eller i dets oprindelse nogen binding til mere systematisk organiseret politisk kamp. Det er vel snarere i manges bevidsthed knyttet til aktiviteter, som grupper i modstandskampen lokalt gennemførte mere eller mindre på egen hånd, og i overført betydning har det en solid tradition i udtryk som "at sabotere en forhandling". Man fører altså ikke sproget på nye afveje ved at bruge det om de begivenheder, der fandt sted i de "varme" sommerdage. I øvrigt var det opmuntrende at få et brev, der viser, hvor omhyggeligt og ansvarsbevidst der rundt omkring kan arbejdes med det sproglige udtryk.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret