Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 18 Udtale
 

Udtale

af Erik Hansen, april 1987
af Erik Hansen, april 1987

Man skal ikke høre d'et i kreds (TVA 18.3.87). Ordet skal altså udtales næsten ligesom kræs. Et par andre d'er som ikke bør høres, har vi i bødker og snedker. Disse ord skal altså udtales bøker og sneker.

Premierministeren skal helst ikke udtales præmiæreministeren (TVA 22.3.87). Den franske endelse -ier udtales -; tænk fx på atelier, dossier, metier, portier, finansier. Derfor skal vi også have udtalen premjéminister.

Så var der en meddelelse om at nogle fanger i Thule havde protesteret mod at blive flyttet (RA 26.3.87). Det drejede sig nu ikke om indsatte, men om professionelle jægere, fangere altså. Der er ikke noget problem med at udtale entalsformerne fange og fanger så man kan høre forskellen. Men man skal også kunne høre forskel på flertalsformerne fanger og fangere, for her har vi et af de få tilfælde hvor man kan komme til at misforstå meningen på grund af for utydelig udtale. I bestemt form flertal falder de to ord sammen: fangerne. Hvis det er nødvendigt må man overveje en tydeliggørelse ved andre midler; man kunne fx skelne mellem de indsatte og så jægerne eller fangstmændene.

Men altså: Prøv at sige fanger og fangere, så forskellen høres tydeligt. Og mens du er i gang, så tag også lærer, læger og lærere. Det er meget forvirrende at man som regel ikke kan høre forskel! I Radioavisen 31.3.87 hørte vi "Nogle af pengene skal bruges til at efteruddanne skolelærere til at oplyse om AIDS". Lærerne bryder sig ikke om at blive kaldt skolelærere, men på den måde er man da klar over om det drejer sig om lærere eller læger.

Montasje eller montasj? spørger man mig. Den almindelige moderne udtale af -age er -asje: ravage, montage, reportage, kollage (el. collage), tonnage, passage, spionage osv. En mere gammeldags udtale er -asj: kamuflasj, personnasj, bandasj. Den bruges vistnok kun sjældent i meget almindelige ord som etage, bagage, garage, trikotage. ‒ Altså brug den udtale af -age som du finder naturlig, og lad være med at kritisere dem der finder noget andet naturligt!

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret