Vækste

Hvordan og hvornår bruger man verbet "vækste"?
Hvordan og hvornår bruger man verbet "vækste"?

Svar:

Tak for dit spørgsmål om vækste. Det ser ud til at være et ord der kan splitte befolkningen: Nogle hader det, andre synes formentlig det er velvalgt og dækkende, men man hører mest til de første!

For nogle år siden skrev jeg en lille sprogklumme om ordet mens det endnu ikke var optaget i DDO. Nu er det så kommet med, og for brugen af det taler at det er snævrere i sit betydningsområde end vokse, øge, stige, som er mere almene alternativer til vækste. Ved at bruge vækste fokuserer man på vækst som økonomisk og merkantilt fænomen, og det kan der muligvis være behov for i en vis sprogbrug. Men i de eksempler du giver, kunne man godt bruge vokse, øge eller stige uden at miste præcision:

"I 2011 voksede/steg omsætningen med [...]"

"Berlingske Media har i 2011 øget sin omsætning med [...]"

Derimod vil signalværdien af at bruge et populært brancheord ikke være til stede.

I DDO angiver vi at verbet konstrueres således: NOGET/NOGEN vækster (NOGET). Det skal læses sådan at verbet kan bruges transitivt (med objekt, her angivet ved NOGET) og intransitivt (uden objekt, parentesen om NOGET). Den intransitive brug ses også et andet sted i den artikel du henviser til:

""[...] vores strategiske ambitioner om at vækste både på det digitale felt og på vores øvrige indtjening, holder stik”, siger koncernchef Lisbeth Knudsen."

På den måde bliver vækste ganske fleksibelt, idet det forener konstruktionsmulighederne i det intransitive vokse og det transitive øge. Henrik Lorentzen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.