Tune ind

Findes bydemåden "tun ind"?
Findes bydemåden "tun ind"?

Svar:

Det at du overhovedet stilller spørgsmålet, fortæller mig at der er noget i dig der reagerer imod bydeformen tun.

Tune tilhører den gruppe af udsagnsord der betegner handlinger, og det er lige præcis de ord der typisk har bydeformer: "Stil nu ind på de danske stationer" er jo ikke spor mærkeligt. Så når du reagerer, skyldes det nok ikke at bydeformen betydningsmæssigt er mærkelig, tværtimod. Der er god brug for den i sproget. Modviljen skyldes nok ordets form.

De fleste er nok opmærksomme på at det er et engelsk fremmedord, og mange udtaler det også på engelsk: [tju·ne]. Men når vi bøjer ordet på dansk, begynder det at skifte status fra at være et engelsk ord i retning af at blive mere dansk. Det er en gradvis proces, hvor man i sprogsamfundet efterhånden bliver enige om at acceptere de danske bøjningsformer. Bydeformen er nok blandt de sidste til at blive accepteret, og det skyldes, tror jeg, at det fjerner ordet ret meget fra det engelske forlæg, især når man som her fjerner -e'et og udtaler det med stød. Det gælder ikke kun for tune, men en række andre ord af samme type:

  • Leas din bil hos os, og spar tusindvis af kroner (??)
  • Styl dit hår i smarte faconer (??)
  • Pac(e) dine børn, og det ender galt (??)

Sprogligt kan vi have brug for at sige eller skrive bydeformerne, men de ser mærkelige ud, og derfor reagerer vi imod dem. Jeg tror man er nødt til at acceptere disse gråzoner i sproget, hvor man ikke entydigt kan sige om en form at den er enten findes eller ikke findes. Personligt kan jeg godt acceptere tun ind, og man kan godt finde mange eksempler på nettet. Men det er også forståeligt at en del mennesker – som du – reagerer mod dem og har svært ved at vænne sig til dem. I eksemplerne med lease, style og pace synes jeg også bydeformerne er mærkelige – selvom jeg sagtens kan se at vi har brug for dem i sproget. Det kan være at andre dansktalende synes de er helt i orden.

Det viser at sproget hele tiden forandrer sig, og fordi sproglige forandringer altid sker gradvis, vil der i overgangsperioden være forskellige holdninger og grader af accept af de nye former. Jeg tror tun ind befinder sig i sådan en overgangsfase. Lars Trap-Jensen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.