Tilstille

Er "tilstille" et juridisk ord?
Er "tilstille" et juridisk ord?

Svar:

Tilstille betyder 'tilsende, aflevere' og bruges især om skrivelser. Ordet har en formel klang og trives derfor netop fint i vedtægter og også i embedsmænds sprog. I supplementet til ODS gives et eksempel fra Peter Skautrups "Det danske Sprogs Historie" fra 1943, bind 4, side 176. Her fremgår det at man i hvert fald tidligere kunne signalere rangsforskelle ved at bruge forskellige ord for at sende noget til en anden instans: "Rangvæsenet krævede overholdelse af høflighedsforskelle, som nu næppe mere strikte iagttages: skrivelser fremsendes til en overordnet, oversendes til en sideordnet, men tilstilles en underordnet myndighed". Når der i et sæt vedtægter står "tilstilles formanden", må de ikke afleveres til andre medmindre det er aftalt på forhånd. Henrik Lorentzen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.