Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Spørgsmål og svar fra ordnet.dk Retten eller retten?
 

Retten eller retten?

Skal man skrive "retten" eller "Retten"?
Skal man skrive "retten" eller "Retten"?

Svar:
Det er et af de områder i retskrivningen der er noget elastik i, forstået på den måde at man ikke helt håndfast kan sige at det ene altid er rigtigt og det andet altid forkert.

Problemet er at det kan være svært at afgøre om et ord skal opfattes som et navn (et proprium) eller som en generel betegnelse (et appellativ). I Retskrivningsreglernes § 12 er der opregnet nogle tommelfingerregler for hvordan man kan afgøre det. Men man skal være opmærksom på at hvad der for én person har navnekarakter, ikke nødvendigvis har det for en anden.

I en familie kan mandens eller konens arbejdsplads fx omtales som Kontoret med stort k fordi alle i familien ved at det er det bestemte kontor det drejer sig om - især hvis man har haft jobbet det samme sted i mange år. For udenforstående derimod er det bare et kontor ud af en masse andre. Hvis man skriver med stort i den slags tilfælde, signalerer man dermed at man tilhører en afgrænset kreds for hvem det pågældende ord er særlig vigtigt. Det kan være grunden til at advokaten foretrækker at skrive "Retten": For ham/hende er det én helt bestemt ret der er tale om; den har navnekarakter.

Derimod kan det for udenforstående være mindre indlysende at retten har navnekarakter. Det er grunden til at der i Retskrivningsreglernes §12.13b står: "Det må anbefales at være meget tilbageholdende med at bruge stort begyndelsesbogstav i sådanne betegnelser, især når man henvender sig til personer uden for de kredse hvor den pågældende betegnelse har fået navnekarakter."

Jeg holder derfor med dig i at skrive "retten" med lille, især når det drejer sig om korrespondance med fx klienter og andre uden for advokatkontoret. Men nok ikke alt for hårdnakket, for hvis det drejer sig om fx et mødereferat eller et internt notat, kan det være berettiget at skrive med stort. Lars Trap-Jensen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.