Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Spørgsmål og svar fra ordnet.dk Retlig eller retslig
 

Retlig eller retslig

Hedder det "retlig" eller "retslig"?
Hedder det "retlig" eller "retslig"?

Svar:

Spørgsmålet om retlig/retslig er meget omdiskuteret, især i fagkredse. Dansk Sprognævn har besluttet at ordene (i almensproget) har samme betydning og derfor kan bruges i flæng, jf. Retskrivningsordbogen, hvor ordene behandles som ligestillede dobbeltformer. Jurister mener derimod at retlig bruges i betydningen 'som har at gøre med lov og ret', mens retslig betyder 'som har at gøre med domstole og udførelsen af lovens forskrifter'. Det er selvfølgelig en hårfin skelnen, men den kan givetvis være relevant. I Den Danske Ordbog har vi netop søgt at gøre rede for denne forskel. Håber du kan bruge svaret. Henrik Lorentzen, 1. marts 2010

Kommentar:

Svaret er ganske brugbart – ad retlig eller retslig er det min erfaring, at førstnævnte stavemåde anvendes af stort set alle jurister hvorimod den anden stavemåde især anvendes af lægfolk. Ole D.P. 1. marts 2010

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.