Pemmican

Hvor gammelt er ordet "pemmican"?
Hvor gammelt er ordet "pemmican"?

Svar:

Ordet Pemmikan kom først med i Supplement til ODS. Det ældste belæg er her Meyers Fremmedordbog, 3. udg. (1853). Her optræder ordet i formerne Pammicon el. Pemmicon. Fra og med 5. udgave af Meyers Fremmedordbog (1878) staves det Pemmikan. ODS-S' ældste belæg uden for opslagsværker er fra 1877, nemlig Opfindelsernes Bog, 1. udgave, bind 1, s. 36. Henrik Andersson

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.