Overhænde

Hvorfor kan ordet "overhænde" ikke slås op i danske ordbøger?
Hvorfor kan ordet "overhænde" ikke slås op i danske ordbøger?

Svar:
Tak for din henvendelse. Som du selv er inde på, er grunden til at ordet er udeladt, at vi ikke finder mange forekomster af det i vores korpusser. Du har selv slået op i KorpusDK. I InfoMedia – som er et arkiv over de store danske avisers artikler gennem mange år – finder jeg kun cirka 20 forekomster fra 1990 og frem. Til sammenligning er der over 10.000 forekomster af afhænde.

At du har en fornemmelse af at ordet er mere udbredt end korpusserne signalerer, kan skyldes to ting:

a) At ordet først nu er ved at blive udbredt. Korpusser er næsten per definition forældede, fordi de først skal indsamles før de kan bruges og derfor kun kan sige noget om "gårsdagens sprog", men InfoMedia afslører en lille stigning i forekomster fra 2008 og frem – selvom der dog er for få forekomster til at vi kan sige det med sikkerhed endnu.

b) At ordet mest er udbredt i talt sprog. Det er svært, dyrt og tidskrævende at lave korpusser over talt sprog, og vi har kun derfor kun adgang til et meget lille antal tekster af denne sprogtype. Og derfor er der meget større fare for at ord fra talt sprog slipper igennem vores net.

Jeg har nu sat overhænde på vores overvågningsliste. Det vil blive taget op til overvejelse, når nye ord skal tilføjes ordbogen. Nicolai Sørensen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.