Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Spørgsmål og svar fra ordnet.dk Ordudvælgelse
 

Ordudvælgelse

Hvordan udvælges opslagsord til Den Danske Ordbog?
Hvordan udvælges opslagsord til Den Danske Ordbog?

Svar:

Jo, det kan der da nok være noget om. Forskellen mellem de to ordbøger skyldes nok at der er forskel på de principper der ligger til grund for udvælgelsen af ord der tages med. Den Danske Ordbog er en såkaldt korpusbaseret ordbog, og det betyder at udbredelse i sprogbrugen (mere snævert forstået som forekomsttal i Den Danske Ordbogs korpus) har betydet meget for et ords chance for at blive optaget i ordbogen. Det er dog ikke det eneste kriterium redaktionen bruger, og selvom et ord er svagt belagt i korpusteksterne, kan det stadig godt komme med i ordbogen. Redaktionen konsulterer også en række andre kilder, hvoraf Retskrivningsordbogen er en af de vigtige kilder som undersøges.

Alligevel er der ganske rigtigt en del ord som vi i redaktionen af Den Danske Ordbog har vurderet ikke skal med i ordbogen. Der er ca. 10.000 ord i Retskrivningsordbogen som vi hidtil har syntes var for perifere til at komme med i vores ordbog, og til gengæld er der knap 40.000 ord i Den Danske Ordbog som ikke står i Retskrivningsordbogen. De 10.000 ord fra Retskrivningsordbogen som ikke står i Den Danske Ordbog, fordeler sig på forskellige typer. Der er for det første en del egennavne, fx navne på verdens lande, danske byer og øer. Her har DDO som princip valgt ikke at have navnestof med - eneste undtagelse fra det princip er faste udtryk der indeholder navne (fx "fra Herodes til Pilatus", "begynde med Adam og Eva"). Dernæst er der en del sjældne fremmedord og endelig også ganske mange ældre ord som ikke længere er udbredte i sprogbrugen.

Med tiden vil der nok blive færre ord i Retskrivningsordbogen som ikke står i Den Danske Ordbog, dels fordi Dansk Sprognævn i forbindelse med en revision af Retskrivningsordbogen fjerner en del af de ældre, sjældne ord (læs mere om den nye retskrivningsordbog på Sprognævnets hjemmeside), dels fordi Den Danske Ordbogs bestand af ord vokser og med tiden vil optage nogle flere af især de sjældne fremmedord fra Retskrivningsordbogen.

Du kan evt. læse mere om Den Danske Ordbogs udvælgelse af opslagsord. Lars Trap-Jensen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.