Nullerne

Hvorfor hedder det "nullerne" og ikke "enerne"/"etterne"?
Hvorfor hedder det "nullerne" og ikke "enerne"/"etterne"?

Svar:

Spørgsmålet dukkede – naturligt nok – op allerede i slutningen af 1990'erne, og dengang anbefalede Dansk Sprognævn "enerne" og "tierne" som betegnelser for de to første årtier i det nye årtusind. Det kan man læse om i en artikel af Henrik Galberg Jacobsen i Nyt fra Sprognævnet, 1999, nr. 1. Her nævner han at "tierne" fungerer fint for årene 2010-19 (og tidligere 1910-19), men at "enerne" er en problematisk betegnelse fordi den fokuserer for meget på 1-tallet i 2001 – selvom den er matematisk korrekt brugt med henvisning til enerpladsen i tallet. Tiden har vist at sprogbrugerne foretrækker "nullerne" om årene 2000-09, og det skyldes givetvis at den betegnelse passer bedre ind i en systematik hvor årtiet navngives efter næstsidste plads i tallet, altså nullerne, tierne, tyverne osv. Henrik Lorentzen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.