Meddele

Kan man meddele om noget?
Kan man meddele om noget?

Svar:
Det oprindelige er at meddele konstrueres uden om, dvs. "meddele nogen noget", fx: "Hun meddelte ham dette", "Hun meddelte eksmanden sin beslutning", men denne sprogbrug føles lidt formel. En mere mundret konstruktion er med en sætning, fx indledt med at eller om: "Hun meddelte ham at hun ville skilles", "Han vil i morgen meddele om han kan acceptere hendes beslutning". Når om sniger sig ind i dit eksempel, er det sikkert under indflydelse af andre verber som informere, orientere, underrette, der alle fint konstrueres med om: "De danske myndigheder er meget dårlige til at informere indvandrerforældrene om forholdene for deres børn her i Danmark" (fra Den Danske Ordbog). Henrik Lorentzen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.