Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Spørgsmål og svar fra ordnet.dk Kørte eller kom kørende?
 

Kørte eller kom kørende?

Er det lige rigtigt at skrive "kørte" og "kom kørende"?
Er det lige rigtigt at skrive "kørte" og "kom kørende"?

Svar:

Begge udtryksmåder er sådan set helt i orden. Der er dog en nuanceforskel i anvendelsen som gør at de ikke helt kan bruges helt i flæng.

Formuleringen "kom kørende" svarer til den engelske udvidede form "was driving" og dramatiserer beskrivelsen ved at betone at handlingen er i gang, jf. eventyret om fyrtøjet: "Der kom en soldat marcherende hen ad landeveien: en, to! en, to! Han havde sit tornyster på ryggen ... ". Her kommer læseren helt tæt på begivenheden når der zoomes ind på den med rullende kamera.

Den rene datidsform "kørte" er derimod neutralt refererende. Den oplyser blot at en begivenhed fandt sted.

Begge dele er helt i orden, men der er en stilforskel, og det er nok den du reagerer mod. I fx en politirapport er det ikke så oplagt at beskrive et hændelsesforløb med dramatiske virkemidler. Det kan til gengæld være helt på sin plads når man kommer hjem og skal fortælle om dagens oplevelser ("jo, vi kom kørende fredeligt ned ad Jernbanevej da vi pludselig får øje på en bil der i høj fart ...").

I det indsendte eksempel synes jeg egentlig ikke der dramatiseres unødigt, for det kan jo godt være på sin plads at oplyse at én handling er i gang da en anden indtræffer, især når man refererer hvad andre har sagt.

Mit råd vil derfor være at holde en så vidt mulig saglig og neutral sprogbrug i rapporterne uden unødig dramatisering, men det bør ikke forbydes i de tilfælde hvor det er meningsfuldt. Lars Trap-Jensen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.