Karisma

Hvorfor kan "karisma" ikke slås op i ODS?
Hvorfor kan "karisma" ikke slås op i ODS?

Svar:

Grunden er, at karisma (tidligere også skrevet charisme) i den periode, som ODS dækker, nemlig 1700-ca. 1950 var et teologisk fagudtryk, der på ingen måde tilhørte almensproget. Den snævre teologiske betydning er 'nådegave' – chárisma betyder 'gave' på oldgræsk.

Ordet kom først med i bind 4 af Supplement til ODS 1-5, og her kan man se den snævert teologiske brug i funktion i dette eksempel fra Martensens Dogmatik, som var et af 1800-tallets mest udbredte teologisk-teoretiske opbyggelsesskrifter: "Charismet er deels den ved Naaden rensede Naturgave (..) deels er Charismet den ved Naaden forhøiede Naadegave".

Det er en anden brug af karisma, end den, der næsten er blevet en kliché i dag, og som Den Danske Ordbog definerer: 'evne til at tiltrække sig omgivelsernes opmærksomhed og få magt over dem alene ved sin personlighed', med eksemplet "Hun var i sit es, lo, mens hun snakkede løs til højre og venstre, både med mig og de øvrige gæster, der faldt for hendes karisma".

Den sidste, nyere betydning er først kendt i dansk fra 1969. Henrik Andersson

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.