Ignorere

Hvordan udtales ordet "ignorere"?
Hvordan udtales ordet "ignorere"?

Svar:

Den mest upåfaldende udtale af ordet er [injorere]. Den Danske Ordbog, der er en ordbog over moderne dansk (fra ca. 1950 til i dag) oplyser, at verbet ignorere i moderne standarddansk udtales [injorere], [enjorere] eller [inorere]. Den Store Danske Udtaleordbog karakteriserer udtalen [inorere] som enten ældre højsprog eller nutidigt lavsprog. Udtalen [ignorere], med hårdt g, som der ses bort fra i Den Danske Ordbog, karakteriseres i den store udtaleordbog som især lavsproglig, altså forbundet med lav social status. Henrik Andersson

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.

Disse artikler kunne måske også have interesse