Hooligan

Hvad er oprindelsen til ordet "hooligan"?
Hvad er oprindelsen til ordet "hooligan"?

Svar:

Mange tak for en interessant opdagelse. Om man kan sige at ordet dermed fandtes i 1920, er nok en temperamentssag. Det har næppe været almindelig kendt og brugt; i hvert fald har ingen af de ordbøger jeg har adgang til fra tiden, taget ordet med. Det kan måske være oplysende at jævnføre med den etymologiske forklaring i Oxford English Dictionary:

"The word first appears in print in daily newspaper police-court reports in the summer of 1898. Several accounts of the rise of the word, purporting to be based on first-hand evidence, attribute it to a misunderstanding or perversion of Hooley or Hooley's gang, but no positive confirmation of this has been discovered. The name Hooligan figured in a music-hall song of the eighteen-nineties, which described the doings of a rowdy Irish family, and a comic Irish character of the name appeared in a series of adventures in Funny Folks."

Tidsmæssigt passer det jo meget godt med citatet fra 1920 – idet der ofte går nogle år før vi får et ord (eller fænomenet) til Danmark. Jeg ved ikke om den omtalte engelske sang har været kendt i Danmark, men det kunne være værd at undersøge. Det er muligt at Henning Kehler har kendt til sangen, det er også muligt at ordet har haft en kortvarig opblomstring i tiden omkring 1920; vi ved det ikke med sikkerhed. I øvrigt er det ikke helt usædvanligt at et ord indlånes i en periode for så at vågne af dvalen mange år senere. I Ordbog over det danske Sprog kan man fx finde opslagsordet nice (med sideformerne najs og nejs), noget der kommer bag på mange, og man kan ikke udelukke at noget tilsvarende kan være tilfældet med huligan.

Interessant er det endvidere at Svenska Akademiens Ordbok har medtaget opslagsordet huligan med tidligste belæg fra 1905 og endvidere specifikt anfører i fråga om ryska förh., med citatet: "De anarkistiska elementen bland den ryska militären, hos vilka huliganerna haft ett gott stöd". Noget tyder altså på at ordet i den tidlige brug har haft en mere afgrænset brug; foruden det russiske nævner SAOB at det især brugtes om visse finske oprørere i 1918 (hvortil sammensætningen huligan-uppror). En anden mulighed er derfor at lånevejen kan være gået via russisk til finsk og derfra til svensk og evt. dansk. På russisk kendes betegnelsen chuligan (udtalt med ch som i Bach, russisk har ikke h-lyden) som betegnelse for bøller som under revolutionen overfaldt bl.a. jøder og personer fra overklassen. Her er vist stof til yderligere fordybelse!

Vi siger i hvert fald tak for iagttagelsen. Vi vil dog godt se nogle flere belæg end dette ene før vi skrider til at tilbagedatere ordet. Men nu er vi i hvert fald opmærksomme på muligheden, takket være din hjælp. Lars Trap-Jensen

Kommentar:

Velbekomme, fornøjelsen er helt på min side, da jeg med stor interesse følger sprogets forskellige for- og udviklinger, bl.a. via Sprogminuttet og Sproglaboratoriet på P1. Desuden dykker jeg ofte ned i ældre og glemt dansk litteratur, og nogle gange får jeg mig virkelig et par overraskelser a la nærværende, og bliver lige så tit overrasket over, hvor 'moderne' det kan forekomme, i al fald i passager.

Det var meget interessant at læse din fyldige redegørelse for Hooligans eventuelle oprindelse/betydning, via de omtalte kilder – og jeg hæfter mig især ved det finsk-russiske indlån (eller hvad man nu skal kalde det, ord-overtagelse), da Kehler jo netop var dansk konsul i Rusland under revolutionen, og derfor måske kan formodes nærmere at kende ordet ad den vej, fremfor via engelsk/irsk.

Skulle jeg falde over andre lingvistiske kuriositeter af samme skuffe (hvilket som nævnt sker af og til), vil jeg tillade mig at gøre DSL opmærksom på det igen ;)

Venlige hilsner – og god sommer Jan H.

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.