Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Spørgsmål og svar fra ordnet.dk Historisk præsens
 

Historisk præsens

Er brugen af historisk præsens sprogligt korrekt?
Er brugen af historisk præsens sprogligt korrekt?

Svar:

Det er helt rigtigt at man på dansk kan se grammatisk nutid brugt om fortidige begivenheder. Inden for stilistikken er fænomenet kendt som "historisk præsens" eller "dramatisk præsens". Den sidste betegnelse viser at det netop er for at "få noget dynamik ind i sproget", som du selv er inde på: Læseren bliver derved inddraget som direkte vidne til de begivenheder der beskrives, og det gør beskrivelsen mere levende.

Fænomenet hører som sagt til stilistikken, og det giver derfor ikke rigtig mening vurdere det som enten korrekt eller ukorrekt; spørgsmålet er snarere om det bliver brugt hensigtsmæssigt i en bestemt sproglig sammenhæng. Brugt på den rette måde kan det være et meget effektivt, dramatiserende virkemiddel. Gyldendals Encyklopædi bringer fx følgende eksempel fra H.C. Andersen: " ... der gik Dage og der gik Aar; der gik mange Aar. Da sidder han en Aften i sin Stue og saa banker det ganske sagte paa Døren".

I den danske Wikipedia findes der en manual for bidragydere. Den er udarbejdet for at sikre ensartethed i artiklernes opbygning og sprogbrug. I manualen hedder det om brugen af grammatisk tid: "I artikler om datoer og årstal anvendes historisk præsens eller historisk nutid". Det er altså et bevidst valg fra Wikipedias side.

Det er i øvrigt ikke noget særkende for dansk at vi kan bruge nutid på denne måde. Hvis du slår op på et årstal i den danske Wikipedia og derefter sammenligner artiklen med den tilsvarende på andre sprog, kan du se at de behandles på samme måde i fx den engelske og tyske udgave af Wikipedia. Historisk præsens findes og bruges på mange andre sprog end dansk. Lars Trap-Jensen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.

Disse artikler kunne måske også have interesse