Herr

Findes ordet "herr"?
Findes ordet "herr"?

Svar:

Du har ret i at hr. er en forkortelse af herr, som igen er en kortform af ordet herre. Det kan man bl.a. se i Dansk Sprognævns forkortelsesordbog "Rigtigt kort". Men Dansk Sprognævns retskrivningsordbog har ikke herr med, kun hr. (nævnt under herre), og Nudansk Ordbog har den heller ikke med, sådan som du skriver. I Den Danske Ordbog finder man derimod formen herr, men markeret med teksten "uofficiel form" fordi den optræder i sprogbrugen uden at være med i Retskrivningsordbogen.

Om udbredelsen kan man sige at herr engang var mest almindelig i handels- og forretningssprog. I Ordbog over det danske Sprog er der ikke yderligere beskrivelser end dette, så på det pågældende binds udgivelsestidspunkt, 1926, var formen åbenbart almindelig. Formen bruges stadigvæk, fremgår det af vores samlinger af moderne danske tekster, men ofte ved underdanig el. ironisk tiltale af højerestående personer, fx herr oberst, herr direktør, herr professor, herr Hitler. I almindeligt sprog, skriftsprog selvfølgelig, er hr. langt mere almindelig. Kjeld Kristensen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.