Garnnøgle

Er det den samme nøgle der er tale om i 'garnnøgle' og 'dørnøgle'?
Er det den samme nøgle der er tale om i 'garnnøgle' og 'dørnøgle'?

Svar:

Tak for dit spørgsmål om "garnnøgle". Nøglen til svaret, så at sige, ligger i artiklerne nøgle2 i DDO og II. Nøgle i ODS, som man måske ikke lige får øje på når man slår "nøgle" op via søgefeltet. Det "nøgle" der forekommer i "garnnøgle", går tilbage til oldnordisk "hnykill" 'hævelse, knude, svulst' og findes i norske og svenske dialekter i formen "nykla".

Den nøgle vi låser døre med, har også rødder i det ældste nordiske sprog og er afledt af ordet "hnúka" 'krumme sig sammen', så nøglen oprindelig er et krummet redskab. Ordet er dog også registreret i former med l, fx "løgel" og "lykil", der peger på slægtskab med verbet "lukke", hvilket også giver god mening.

Der er altså tale om to oprindeligt forskellige ord for hhv. garnnøgle og dørnøgle, som i dag har samme stavemåde, men forskellig oprindelse og betydning, såkaldte homografer. Henrik Lorentzen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.