Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Spørgsmål og svar fra ordnet.dk Fiskeskib eller fiskerskib?
 

Fiskeskib eller fiskerskib?

Hvilken stavemåde er korrekt: "fiskeskib" eller "fiskerskib"?
Hvilken stavemåde er korrekt: "fiskeskib" eller "fiskerskib"?

Svar:

Jeg tror ikke at der sprogligt er sket den store udvikling fra ODS' beskrivelse til DDO's. Der har vist altid – eller i hvert fald meget længe – været vaklen i sprogbrugen mellem fiske- og fisker-, jf. ordbogsartiklerne fra ODS herunder:

Fiske-, i ssgr.
...
2) af II. fiske (næppe ældre end aar 1700; Fiske-krog, -line, -lod, -maage, -maaned, -snor, -snøre, -stade, -ørn er vist opr. smsat. m. I. Fisk ell. I. Fiske; ved siden af ssgr. m. Fiske- træffes ogs. former m. Fisker-, se Fiske-dam, -grund, -hus, -krog, -kutter, kvase, -net, -redskab, -ruse, -snor, -stade, -stang, -sted, -torv samt Fisker-baad, -bonde, -garn, -jolle, -leje) udeladt er fx. -berettiget, -fartøj, -grejer, -kort, -maade, -sager, -selskab, -tur, -vejr.   ndf. henviser II. m. flg. tal til bet.-tal u. II. fiske.

Fisker-, i ssgr. af I. Fisker 1; bruges i en del ord vekslende med Fiske- (især 2) (s. d.).   udeladt er talrige ssgr. som -barn, -by, -damper, -dreng, -familie, -fartøj, -flaade, -folk, -havn, -skib, -skonnert, -smakke, -tøs, -vod ofl.

Sprogligt er der ikke væsentlige argumenter der taler til fordel for den ene eller den anden form i tilfældet fiske(r)skib. Det kan med lige stor ret dannes til personen (fisker) som til handlingen (fiske, dvs. fiskeri). Så jeg ser ikke nogen grund til at dømme fiskerskib ude.

Når det er sagt, er der en tendens til at sammensætninger med fisker- giver bedst mening hvis der er tale om mindre fartøjer, typisk enkeltmandsbåde. Det er nok grunden til at sprogbrugen foretrækker fiskerbåd og fiskerjolle, mens store, industriprægede fartøjer bedre dannes til handlingen frem for personen, derfor kun fisketrawler. Mellem disse to yderligheder er der vaklen, og Retskrivningsordbogen anfører derfor fiske(r)fartøj, fiske(r)flåde og fiske(r)kutter med valgfrihed. Den Danske Ordbog er på linje med denne praksis.

På den måde indgår der også verdensviden når man skal benævne et konkret fartøj. Et lille enkeltmandsskib kan bedre kaldes et fiskerskib, mens et stort industrifartøj mere sandsynligt hedder fiskeskib. Det kan være forklaringen på at der er langt flere forekomster af fiskeskib hvis man undersøger den moderne sprogbrug i fx Google eller i artikeldatabasen Infomedia. Og omvendt på at ODS har Fiskerskib som hovedartikel (med bl.a. dette citat af H.C. Andersen: "Fiskerskibe laae langs med Kysten"). Verden og fiskeriet var et andet i 1800-tallet end i dag.

Den Danske Ordbog har en lille artikel fiskeskib. Artiklen er ikke færdiggjort, og man skal derfor ikke lægge for meget i at sideformen fiskerskib ikke nævnes der. Selv ville jeg – i lighed med dig og sprogbrugen generelt – nok vælge fiskeskib, men det skyldes som nævnt at de fleste fartøjer i fiskeriet er store industrielle indretninger og ikke tidligere tiders enkeltmandsbåde. Og jeg synes ikke det gør fiskerskib ukorrekt.

Jeg håber det kaster lys over sagen. Lars Trap-Jensen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.