Emballage

Hvordan udtaler man ordet "emballage"?
Hvordan udtaler man ordet "emballage"?

Svar:

Man kan ikke sige hvad der er mest korrekt, for begge udtaler er udbredte på dansk. Udtalen med A var tidligere den mest udbredte og den der angives først i Den Store Danske Udtaleordbog (Munksgaard 1991) og i Den Danske Ordbog, men det kan godt være ved at tippe over til fordel for udtalen med E. I en mere konservativ norm kan ordet udtales endnu mere "fransk", dvs. omtrent sådan her: angbaLAsj. Henrik Lorentzen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.