Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Spørgsmål og svar fra ordnet.dk E.v.t. – efter vor tidsregning
 

E.v.t. – efter vor tidsregning

Er forkortelsen "e.v.t." korrekt sprogbrug? Er det ikke ulogisk?
Er forkortelsen "e.v.t." korrekt sprogbrug? Er det ikke ulogisk?

Svar:

E.v.t. må anses for en korrekt forkortelse. Den Danske Ordbogs former er anført i overensstemmelse med de regler som fastsættes af Dansk Sprognævn, og ganske vist figurerer forkortelsen e.v.t. ikke i Retskrivningsordbogen, men jeg vil nu alligevel regne den for godkendt af Dansk Sprognævn. Bl.a. står den i "Rigtigt kort", en bog med anbefalede forkortelser som udgives af Dansk Sprognævn.

Som jeg læser din henvendelse, er det da heller ikke så meget forkortelsen du opponerer mod, altså det at e.v.t. er en forkortelse af "efter vor tidsregning", som det ulogiske i den udfoldede forkortelse, altså selve udtrykket. Til det vil jeg svare: Jo, det kan der måske være noget om, men det rører ikke ved at forkortelsen og udtrykket er solidt etableret i dansk sprogbrug og derfor må anses for korrekt. Ordbog over det danske Sprog bringer fx et citat fra Politiken 1941: "I de første Aarhundreder e. v. T.".

Hvis man irriteres over det ulogiske i udtrykket, kan man jo – som du selv er inde på – vælge at forstå efter i betydningen 'ifølge' eller eventuelt opfatte det som elliptisk, altså som en kortere version af "efter vor tidsregnings begyndelse".

Problemstillingen er i øvrigt helt parallel på tysk, hvor man også har "vor/nach unserer Zeitrechnung" og de tilsvarende forkortelser v.u.Z. og n.u.Z. Lars Trap-Jensen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.