Brunsviger

Hvad er oprindelsen til ordet "brunsviger"?
Hvad er oprindelsen til ordet "brunsviger"?

Svar:

Brunsviger med betydningen 'gærdejskage overhældt med en brun masse af farin og smør' er først fundet belagt i usammensat form fra 1930'erne, altså efter at ODS' bogstav B blev redigeret, men det er vist en del ældre i dansk. Det kom først med i et af ODS' supplementsbind, og det er naturligvis også med i Den Danske Ordbog. Det er ganske rigtigt afledt af Brunsvig, som er en fordanskning af Braunschweig. Hvad ordet i øvrigt har med byen at gøre, er uvist. Henrik Andersson

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.