Bestå

Hvad er forskellen på "Jeg har bestået" og "Jeg er bestået"?
Hvad er forskellen på "Jeg har bestået" og "Jeg er bestået"?

Svar:

Når man skal vælge hjælpeverbum, dvs. "har" eller "er", ser man på om verbet har objekt. Hvis det har objekt, bøjes det med "har":

Jeg har bestået eksamen ("eksamen" er objekt for "bestået")

Hvis verbet ikke har objekt, kan man ved verber der betegner bevægelse og anden form for overgang, vælge mellem "er" og "har". "Er" betoner overgangen, skiftet, bevægelsen som i:

Jeg er rejst (til Frankrig)

"Har" kan bruges når man vil angive en vedvarende aktivitet:

Jeg har rejst meget (i Frankrig)

Ved "bestå" vil "Jeg er bestået" således betone overgangen til en ny tilstand som ikke længere eksamenslæsende, mens "Jeg har bestået" må opfattes som en afkortning af sætningen med objekt (Jeg har bestået eksamen), hvor "har" ikke kan skiftes ud med "er". Begge sætninger er altså i orden og betyder det samme, men kan forklares forskelligt. Henrik Lorentzen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.