Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Spørgsmål og svar fra ordnet.dk Almindelig(t)
 

Almindelig(t)

Hvordan er reglerne for brugen af adverbielt t?
Hvordan er reglerne for brugen af adverbielt t?

Svar:

Efter retskrivningsreglernes § 38 er der en række adverbier (biord) der ender på -ig, -lig og -vis, som valgfrit kan have -t efter sig når de bruges som gradsbetegnelse.

Det faste udtryk "mere end almindelig(t) glad (interesseret, dum, ..)" er et eksempel på at "almindelig(t)" er brugt som gradsbestemmelse foran adjektivet (tillægsordet) og derfor har valgfrit -t. Ligesom man kan være "utrolig(t) glad" og "usædvanlig(t) glad", kan man være "almindelig(t) glad" og altså også "mere end almindelig(t) glad". Derfor falder udtrykket ind under reglen om valgfrihed, og vi har så i Den Danske Ordbog valgt at bringe to citater der viser valgfriheden: ét med -t og et uden -t. Begge sætninger er i overensstemmelse med retskrivningsreglerne, og i begge sætninger er betydningen den samme: "mere end almindeligt glad" betyder 'meget glad', og "mere end almindelig forhadt" betyder 'meget forhadt'. Der er med andre ord ikke tale om poetisk frihed. Jeg håber du finder forklaringen plausibel.

Du kan evt. læse en uddybende fremstilling om dette – indrømmet ret komplicerede – område af retskrivningen på sproget.dk. Lars Trap-Jensen

Teksten stammer fra et udpluk af de mange mails Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager, og som publiceres under rubrikken Sprogligt. Se det oprindelige spørgsmål på ordnet.dk.
Hvis du har sproglige spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte redaktionen, der forsøger at besvare henvendelser i det omfang tiden tillader det.