Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Mål og Mæle "Sjokaj" og "cikkel"

"Sjokaj" og "cikkel"

Mål & Mæle 16:2, 1993

af Carsten Elbro, Mål & Mæle 16:2, 1993

BemærkBemærk!
Dette er en ældre artikel, hvor gældende retskrivning ikke nødvendigvis er overholdt!


Spørgsmålstegn Spørgsmål:

I mine drengeår udtaltes jockey som "sjokaj", men i vore dage siges "djåki". Det må være engelsk påvirkning. Men det modsatte må vel være tilfældet, når jeg udtaler cykel med vokalen "i"; mens mine børnebørn griner ad mig, fordi de bruger vokalen "y", og de har endda boet i England i tre år.

Mogens H. Dahl, Lyngby

Udråbstegn Svar:

Både jockey og cykel er rigtignok lånt fra engelsk i nyere tid. Og der er ingen tvivl om, at den fordanskede udtale "sjokaj" er meget sjælden i dag, selv om den stadig er med i f.eks. Nudansk Ordbog. Derimod er det den fordanskede udtale "sykkel", der vinder frem på bekostning af den mere engelske "sikkel".

Jeg har ikke noget autoritativt svar på, hvorfor det er sådan. Sprogbrugernes motiver til at vælge det ene udtryk frem for det andet er ikke altid ransagelige. Men jeg (og andre) gætter på, at to forhold spiller ind: hvor hyppigt ordet bruges, og sprogbrugernes engelskkundskab.

Ord, der bruges ofte, har større tendens til at blive fordanskede. Derfor hedder det stadig oftere "sykkel" snarere end "sikkel" om cykel. Den udtale støttes også umiddelbart af stavemåden, hvor ord med cy- eller sy- så godt som altid udtales med en "y"-lyd.

Det andet forhold er, at jo mere sprogbrugerne kender til engelsk, desto større er sandsynligheden for, at den engelske udtale fastholdes i dansk, som f.eks. med "djåki". Sammenlign med de to udtaler af jersey. Hvis det er kvæg, fordanskes ordet til "jærsi"; hvis det er en (nyere) elastisk trikotvare, kan man fastholde den engelske udtale "djø:si". Da trikotvaren blev indført, vidste sprogbrugerne mere om engelsk udtale, og den engelske udtale blev derfor lettere fastholdt. Og så er en fremmed udtale selvfølgelig altid forbundet med en vis klædelig smartness. Tilsvarende vekslen finder man ved check, som fordanskes til "sjæk"; mens det nyere lån checke ('gå efter', 'undersøge') har en mere engelsk udtale, "tjække" på dansk.

To forhold ved jockey er med til at gøre sprogbrugerne særlig opmærksomme på deres engelskkundskaber. For det første har vi i de seneste år lånt en del ord på j- fra engelsk (jazz, jeans, jet, jive, job, joker, juice, juke box, jumper, junk, jury m.fl.). Jo flere ord vi låner af en bestemt type, desto større er sandsynligheden for, at de danner deres egen udtalevane.

For det andet er stavemåden jockey så udpræget engelsk. I sammenligning hermed indbyder jet og jumper mere til en dansk udtale af j'et og får den da også oftere.

Tilbage er så at forklare, hvorfor den ældre, danske udtale af jockey er "sjokaj" og ikke "jokaj". Her er mit gæt, at det skyldes påvirkning fra udtalen af franske låneord med j-, f.eks. jargon, jeton, jonglere, journalist og jalousi. Disse ord er gennemgående ældre i dansk end de ovennævnte lån fra engelsk, og de udtales alle med "sj-". Derfor har de oprindelig dannet mønster for udtalen af jockey.

Forklaringen er således, at hyppighed i sprogbrugen dominerer ved udtalen af cykel; mens øgende engelskkundskab og øget import af engelske ord med j- dominerer ved udtalen af jockey.Bemærk


Disse artikler kunne måske også have interesse