Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Mål og Mæle Hvornår var forrige år?

Hvornår var forrige år?

Mål & Mæle 15:3, 1992

af Erik Hansen, Mål & Mæle 15:3, 1992

BemærkBemærk!
Dette er en ældre artikel, hvor gældende retskrivning ikke nødvendigvis er overholdt!


Spørgsmålstegn Spørgsmål:

Hvad betyder egentlig forrige år? Nogle mener, at det er det samme som sidste år, andre mener, at det betyder 'for to år siden'. Hvad er det rigtige?

Gunnar Hansen, Padborg

Udråbstegn Svar:

I de fleste tilfælde er der ingen problemer med betydningen af forrige. Det betegner, lidt vagt, noget der i tid ligger forud for nu: i de forrige måneder, forrige tiders opfattelser, en af hendes forrige lærere, mine forrige problemer.

Men når det drejer sig om rækker af tidsenheder, kan der opstå tvivl. Forrige århundrede kan kun være 1800-årene, men ellers er der uenighed om om forrige er én eller to enheder forud: er forrige torsdag det samme som sidste torsdag, eller er det torsdagen før? Og på samme måde med uge og år.

Forrige år er for nogle det samme som 1991, men for andre er det 1990. Det kan kun blive entydigt hvis det står over for det altid entydige sidste år: "Sidste år havde vi et lille underskud, men forrige år var virkelig godt".

Vi har det samme problem med andre ting der optræder i serier. Hvem er fx min forrige chef? Er det min nuværende chefs forgænger, eller er det den nuværende chef i det firma der lige har fyret mig? Når vi hører om en der har to børn i sit forrige ægteskab, så kan vi ikke vide om han er skilt én eller to gange. Og når du skulle have været af ved det forrige stoppested, var det så ved sidste eller næstsidste stoppested?

I øvrigt har vi – i al fald i Københavnsområdet – et tilsvarende problem med næste: siger vi næste stoppested, kan det enten være første eller anden gang bussen holder; og næste tirsdag kan være førstkommende tirsdag eller tirsdagen efter den førstkommende. Men næste år kan kun være det førstkommende!

Disse uklarheder i betydningen af forrige og næste er i øvrigt knap nok registreret af nogen ordbøger, dog har de sidste udgaver af "Nudansk Ordbog" fået flertydigheden i forrige med. Flertydigheden må skyldes at man kan definere disse ord på forskellig måde. Det kan være ud fra tale- eller skrivetidspunktet; så er forrige år = sidste år og næste tirsdag = førstkommende tirsdag. Men ordene kan også defineres ud fra tidspunkter som omtales; taler man om 1931, så kan forrige år jo godt være 1930; og har vi nævnt at Nørreport er S-togets første station, som vi kommer til om lidt, så er Østerport naturligvis den næste i forhold hertil.

Konklusionen må blive at forrige er et ord man skal lade være med at bruge hvis sammenhængen ikke klart har entydiggjort det. Det samme gælder næste.