Du er her: Forside Råd og regler Retskrivningsregler Vejledning i ordbogens brug 7. Sammensætninger

7. Sammensætninger

Ved en del ord er det oplyst i hvilken form de indgår i sammensætninger. Nogle ord får tilføjet bindebogstav(er) eller bliver afkortet når de optræder som første led i en sammensætning, andre ord har uændret form i sammensætninger (i sms.):

fa|san sb., -en, -er, -erne, i sms. fasan-, fx fasanjagt
hegn sb., -et, hegn, bf. pl. -ene, i sms. hegns-, fx hegnstråd
ro|te|re vb., -r, -de, -tede, i sms. roter-, fx roterovn

Former der er markeret som dobbeltformer, er lige korrekte, uanset deres indbyrdes rækkefølge og parentesens placering, fx

trus|sel sb., truslen, trusler, truslerne, i sms. trussel- el. trussels-, fx trussel(s)billede, trussel(s)brev

Nogle ord har én form i nogle sammensætninger, og en anden i andre. Ved sådanne ord er sammensætningsoplysningerne anført på følgende måde:

kro|ne sb., -n, -r, -rne, i sms. kron-, fx kronjuvel, og krone-, fx kronebeløb

I disse tilfælde er der på alfabetisk plads medtaget en del sammensatte ord med det pågældende ord som førsteled.

Afvigende sammensætninger er i reglen medtaget som selvstændige opslagsord, men er også angivet som undtagelser vha. dog under førsteleddet i sammensætningen, fx

ren|te sb., -n, -r, -rne, i sms. rente-, fx renteafkast, dog rentes- i rentesregning

be|drift sb., -en, -er, -erne (præstation; virksomhed), i sms. bedrifts-, fx bedriftslæge, bedriftsråd, dog bedrift- el. bedrifts- i bedrift(s)værn