Du er her: Forside Råd og regler Retskrivningsregler Vejledning i ordbogens brug 4. Dobbeltformer

4. Dobbeltformer

Nogle ord har to (evt. flere) lige korrekte former. Hver af formerne er anført som opslagsord på sin rette alfabetiske plads med den anden valgfri form i parentes efter sig:

a|na|bol (el. anabolsk) adj., -t, -e (vævsopbyggende); anabole steroider
a
|na|bolsk (el. anabol) adj., itk. d.s., -e (vævsopbyggende); anabolske steroider

ca|mou|fla|ge (el. kamuflage) sb., -n, -r, -rne, i sms. camouflage-, fx camouflagefarve
ka
|mu|fla|ge (el. camouflage) sb., -n, -r, -rne, i sms. kamuflage-, fx kamuflagefarve

Bøjningsoplysningerne gælder kun opslagsordet og ikke den valgfri form i parentesen.

Som dobbeltformer er regnet ordformer der har samme betydning og samme eller næsten samme udtale, og fortrinsvis sådanne som afviger fra hinanden med bogstaver der ikke udgør et led i ordet. Former som fx fyrre og fyrretyve, igangsætning og igangsættelse er således ikke regnet for dobbeltformer.