Du er her: Forside Råd og regler Retskrivningsregler Vejledning i ordbogens brug 3. Orddelingsangivelser

3. Orddelingsangivelser

Opslagsordene er forsynet med forslag til orddeling. Orddelingspunkterne er markeret ved hjælp af lodrette streger. Ordene er delt efter Retskrivningsreglernes § 17 om orddeling uafhængigt af betydningen (jf. dog § 16.2 om ikketilladte orddelinger).

I ord med én eller flere konsonanter mellem vokaler er der som hovedregel delt foran den sidste (eller eneste) konsonant:

blomst|re vb., -r, -de, -t
hus|ke vb., -r, -de, -t
|rer sb., -en, -e, -ne

I ord med en konsonantforbindelse mellem vokaler er der dog som hovedregel delt foran så mange konsonanter som almindeligt kan stå først i et ord, hvis den sidste vokal er en fuldvokal, dvs. en anden vokal end tryksvagt e:

di|plo|mat sb., -en, -er, -erne, i sms. diplomat-, fx diplomatbil
man|dril sb., -len, -ler, -lerne (en abe)

Bemærk at orddelingsangivelserne i opslagsordene kun er forslag. Mange af ordene kan deles på andre måder end den der er angivet i ordbogens alfabetiske del (se Retskrivningsreglernes § 15-17).