Du er her: Forside Råd og regler Retskrivningsregler Vejledning i ordbogens brug 2. Betydningsoplysninger

2. Betydningsoplysninger

Der gives betydningsoplysninger ved opslag som skønnes at kunne give anledning til tvivl hos især de yngste af ordbogens brugere. Betydningsoplysningerne er i de fleste tilfælde ganske kortfattede idet de kun skal sikre en hurtig identifikation af opslagsordene. Ordbogens betydningsoplysninger skal derfor ikke betragtes som fuldstændige beskrivelser af de enkelte opslagsords betydning, og ordbogen kan ikke bruges som facitliste for ordenes betydning:

bay|rer sb., -en, -e, -ne (person fra Bayern)
nat|lys sb., -en, natlys, -ene (en plante)
mart|re vb., -r, -de, -t (pine)
mis|tænk|som adj., -t, -me; mistænksommere, mistænksomst (mistroisk)
ri|pen|ser sb. -en, -e, -ne (person fra Ribe)

Nogle betydningsoplysninger er suppleret med brugsmarkører, dvs. oplysninger om begrænsninger i opslagsordets brugbarhed:

ba|jer sb., -en, -e, -ne (UFORMELT øl), i sms. bajer-, fx bajerflaske
ge|dulgt adj., -e (ÆLDRE hemmelig)
u|ni|son adj., -t, -e (MUSIK enstemmig)

Opdelingen i opslagsord er principielt uafhængig af ordenes betydning. Det bevirker at ord med forskellig betydning er slået sammen i ét opslagsord hvis de i øvrigt har samme stavemåde, udtale, ordklasse og bøjning, og hvis de indgår i sammensætninger på samme måde:

løn|ning sb., -en, -er, -erne, (betaling for udført arbejde; ræling) i sms. lønnings-, fx lønningsdag, lønningsjern
ra|bat sb., -ten, -ter, -terne (vejkant; fradrag i pris)

Ord der staves ens, men er forskellige med hensyn til udtale,
ordklasse, bøjning eller sammensætningsmuligheder, er anført
som selvstændige, nummererede opslagsord og er i reglen forsynet med betydningsoplysninger:

1. rad sb., -en, -er, -erne (række); på rad og række; raden rundt).
2. rad sb., -en, -e, -ene (person med et særpræg); en snu rad
3. rad sb. (fk.), rad (en måleenhed)