§ 29-35. Verber

De gældende retskrivningsregler (2012) om verbers (udsagnsords) bøjningsforhold
§ 29. Verber på trykstærk vokal
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af verber (udsagnsord) der ender på trykstærk vokal
§ 30. Imperativ
De gældende retskrivningsregler om stavemåden af imperativ (bydeform, bydemåde)
§ 31-35. Præteritum participium
De gældende retskrivningsregler (2012) om præteritum participium (kort tillægsform)

Handlinger tilknyttet webside