§ 27. Adjektiver på -vis

De gældende retskrivningsregler om stavemåden af bestemte adjektiver (tillægsord) i intetkøn

Ved adjektiver der ender på -vis, er der i intetkøn valgfrihed mellem en form med -t og en form uden -t:

et delvis(t) nederlag
Prisstoppet var oprindelig kun forsøgsvis(t).

Også ved adjektiver på -vis brugt som adverbialer er der valgfrihed mellem en form med -t og en form uden -t (jf. § 39). Rene adverbier på -vis har derimod aldrig -t (jf. § 36.1).