Du er her: Forside Råd og regler Retskrivningsregler Retskrivningsregler § 20-39. Bøjningsforhold § 20-24. Substantiver § 23. Substantiver på -el, -en og -er

§ 23. Substantiver på -el, -en og -er

De gældende retskrivningsregler om særlige stavemåder ved bøjning af ord der ender på -el, -en og -er

I mange af de substantiver der ender på -el, -en eller -er, kan eller skal -e- foran -l, -n eller -r stryges når ordet bøjes:

gidsel – gidslet – gidsler
figen – figenen – fig(e)ner
teater – teat(e)ret – teatre.

Bemærk at der ikke kan stå to ens konsonanter foran -l, -n eller -r (jf. § 8.2):

gaffel – gaflengafler
offer – ofret
(el. offeret) – ofre.

Der kan ikke gives faste regler for hvornår -e- stryges, og hvornår det bevares. Det tilrådes derfor at man i tvivlstilfælde søger oplysninger om bøjningsformer af disse ord under de enkelte ord i selve Retskrivningsordbogen. Men hvis man vil undgå at slå op i ordbogen, kan man i de fleste tilfælde benytte de nedenstående hjælperegler:

(1) Ord på -el

Langt de fleste ord på -el kan eller skal skrives uden -e- i både singularis og pluralis:

cykel – cyklen cykler
handel – hand(e)len
– handler
regel – reglen – regler
taffel
– taf(fe)let – tafler.

Det er således næsten altid korrekt at stryge -e- i ord på -el. Kun i de følgende tilfælde skal -e- bevares:

bagel – bagelen – bagels
kennel
– kennelen – kenneler
label
– labelen – labeler el. labels
spaniel
– spanielen – spanieler el. spaniels
tunnel
– tunnel(l)en – tunnel(l)er.

(2) Ord på -en

Alle ord på -en kan eller skal skrives med -e- i både singularis og pluralis:

aften – aftenen – aft(e)ner
køkken – køkkenet – køkkener
lagen – lag(e)net – lag(e)ner
væsen – væs(e)net – væs(e)ner.

Det er således altid korrekt at bevare -e- i ord på -en.

(3) Ord på -er

Alle ord på -er kan eller skal skrives med -e- i singularis:

fætter – fætteren
monster – monst(e)ret
orkester
– orkest(e)ret
tiger
– tigeren.

En del af ordene på -er kan eller skal skrives uden -e- i pluralis:

fætter – fætteren – fætre
monster – monst(e)ret –monstre
orkester – orkest(e)ret – orkestre
tiger – tigeren – tig(e)re.

De fleste af ordene på -er bevarer dog -e- i både singularis og pluralis:

bager – bageren – bagere
kutter – kutteren – kuttere
læser – læseren – læserne
sjællænder
– sjællænderen – sjællændere.

Hvis man vil være på den sikre side med hensyn til bøjningen af et ord på -er, må man derfor slå det op i ordbogen.