Du er her: Forside Råd og regler Retskrivningsregler Ændrede stave- og ordformer

Ændrede stave- og ordformer

Liste over de senest ændrede stave- og ordformer

Nedenstående liste rummer ændringer i opslagsords staveformer og ordformer i Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012 i forhold til Retskrivningsordbogen, 3. udgave, 2001, udgivet af Dansk Sprognævn, i alt 603 opslagsord. Opslagsordene til venstre for pilen er fra 2001, og ordene til højre er de nye stave- og ordformer.

a c. (fork. for a conto) > a c. el. ac.

a conto > a conto el. aconto

accessoirer > accessoires

acontobeløb > a conto-beløb el. acontobeløb

AD (fork. for artdirector) > AD el. ad

AF (fork. for arbejdsformidlingen) > AF el. af

affekteret el. affektert > affekteret

afrikaaner el. afrikander > afrikaaner

aftabuere el. aftabuisere > aftabuisere

aftabuering el. aftabuisering > aftabuisering

a-kraft-værk > a-kraftværk

akvarium > akvarie el. akvarium

alenefader el. alenefar > alenefar

alenemoder el. alenemor > alenemor

alkoholambulatorium > alkoholambulatorie el. alkoholambulatorium

alle sammen > alle sammen el. allesammen

alle tiders > alle tiders el. alletiders

alle vegne > alle vegne el. allevegne

Alsace el. Elsass > Alsace

alsacer el. elsasser > alsacer

alsacisk el. elsassisk > alsacisk

AM (fork. for amplitudemodulation) > AM el. am

ambulatorium > ambulatorie el. ambulatorium

anførelsestegn el. anførselstegn > anførselstegn

antioxidant el. antioxydant > antioxidant

artrig el. artsrig > artsrig

ATP > ATP el. atp

ATP-bidrag > ATP-bidrag el. atp-bidrag

AUD > AUD el. aud

AUD-bidrag > AUD-bidrag el. aud-bidrag

auditorium > auditorie el. auditorium

av (fork. for audiovisuel) > AV el. av

av-materiale > AV-materiale el. av-materiale

av-udstyr > AV-udstyr el. av-udstyr

a-våben-fri > a-våbenfri

BA > BA el. ba

badulje > baduljen: hele baduljen

bagstræb el. bagstræv > bagstræb

bagstræber el. bagstræver > bagstræber

bagstræberisk el. bagstræverisk > bagstræberisk

barnepleje > barnepleje el. børnepleje

barneseng > barneseng el. børneseng

barnestol > barnestol el. børnestol

barselorlov el. barselsorlov > barselsorlov

barselsvikar el. barselvikar > barselsvikar

Baskerlandet el. Baskien > Baskerlandet

bayersk el. bayrisk > bayersk

bedstefader el. bedstefar > bedstefar

bedstemoder el. bedstemor > bedstemor

behefte el. behæfte > behæfte

beheftelse el. behæftelse > behæftelse

betalings-tv > betalings-TV el. betalings-tv

bh > BH el. bh

bidragydende > bidragsydende el. bidragydende

bidragyder > bidragsyder el. bidragyder

billiondel el. billiontedel > billiontedel

bismut el. vismut > bismut

blaseret el. blasert > blasert

bleskift el. bleskifte > bleskift

bløddel > bløddele

bløde el. bløder (regnskyl) > bløder

bodil > Bodil

bokser el. boxer (hund) > boxer

boligministerium > boligministerie el. boligministerium

borehul el. borhul > borehul

brems el. bremse (et insekt) > bremse

BS > BS el. bs

built-up-tag > builtuptag

bøjle-bh > bøjle-BH el. bøjle-bh

bådehus > bådehus el. bådhus

c. el. ca. > ca.

cad > CAD el. cad

cad/cam > CAD/CAM el. cad/cam

cam > CAM el. cam

Cambodja > Cambodia el. Cambodja

cambodjaner > cambodianer el. cambodjaner

cambodjansk > cambodiansk el. cambodjansk

cd > CD el. cd

cd-afspiller > CD-afspiller el. cd-afspiller

cd-brænder > CD-brænder el. cd-brænder

cd-rom > CD-rom el. cd-rom

cfc-gas > CFC-gas el. cfc-gas

check-in > checkin el. check-in

chefkahyt el. chefskahyt > chefkahyt

chefpost el. chefspost > chefpost

chefsekretær el. chefssekretær > chefsekretær

chefsstol el. chefstol > chefstol

cirkulæreskrivelse el. cirkulærskrivelse > cirkulæreskrivelse

cognacglas el. cognacsglas > cognacglas

columnist > kolumnist

cremefraiche > creme fraiche el. cremefraiche

crepe el. krep > crepe

crepenylon el. krepnylon > crepenylon

crepepapir el. kreppapir > crepepapir

croquis el. kroki > croquis

curriculum vitæ > curriculum vitae el. curriculum vitæ

cyberpunk el. cyberpunker (person) > cyberpunker

dagplejemoder el. dagplejemor > dagplejemor

damaskdug el. damaskesdug > damaskdug

DAMP-barn > DAMP-barn el. damp-barn el. dampbarn

ddt > DDT el. ddt

delfinarium > delfinarie el. delfinarium

dentallaboratorium > dentallaboratorie el. dentallaboratorium

dia el. dias > dias

diaramme el. diasramme > diasramme

diaré el. diarré > diarré (jf. § 5.2)

dioxid el. dioxyd > dioxid

dj > DJ el. dj

dna > DNA el. dna

dna-profil > DNA-profil el. dna-profil

dommedagsprædiken > dommedagsprædiken el. dommedagspræken

driftmæssig el. driftsmæssig > driftsmæssig

driftsikker el. driftssikker > driftssikker

driftsikring el. driftssikring > driftssikring

drikkejogurt el. drikkeyoghurt > drikkeyoghurt

drikkevarer > drikkevare

drive-in > drivein el. drive-in

drive-in-biograf > driveinbiograf el. drive-in-biograf

drøbel el. drøvel > drøbel

dtp > DTP el. dtp

dtp'er > DTP'er el. dtp’er

dvd > DVD el. dvd

dvd-drev > DVD-drev el. dvd-drev

dødskriterium > dødskriterie el. dødskriterium

EA > EA el. ea

ED > ED el. ed

edb > EDB el. edb

efg > EFG el. efg

efg-elev > EFG-elev el. efg-elev

efg'er > EFG'er el. efg'er

egu > EGU el. egu

egu-elev > EGU-elev el. egu-elev

ekskommunicere el. ekskommunikere > ekskommunikere

eksperimentarium > eksperimentarie el. eksperimentarium

elleve el. elve > elleve

ellever el. elver > ellever

ellevetal el. elvetal > ellevetal

ellevetiden el. elvetiden > ellevetiden

elleveårig el. elveårig > elleveårig

elleveårs el. elveårs > elleveårs

elleveårsbarn el. elveårsbarn > elleveårsbarn

ellevte el. elvte > ellevte

ellevtedel el. elvtedel > ellevtedel

Elsass el. Alsace > Alsace

elsasser el. alsacer > alsacer

elsassisk el. alsacisk > alsacisk

EM > EM el. em

e-mail-adresse > e-mailadresse

en gros > en gros el. engros

energiministerium > energiministerie el. energiministerium

engroshandel > en gros-handel el. engroshandel

ep > EP el. ep

e-post-adresse > e-postadresse

erhvervsministerium > erhvervsministerie el. erhvervsministerium

etb > ETB el. etb

EUD > EUD el. eud

evangelium > evangelie el. evangelium

fagministerium > fagministerie el. fagministerium

Fakse > Faxe

fangen > fangen el. fanget

fangstkvota el. fangstkvote > fangstkvote

farbroder el. farbror > farbror

farfader el. farfar > farfar

farmoder el. farmor >farmor

farve-tv > farve-TV el. farve-tv

federal el. føderal > føderal

federalisering el. føderalisering > føderalisering

federalisme el. føderalisme > føderalisme

federalist el. føderalist > føderalist

federalistisk el. føderalistisk > føderalistisk

federation el. føderation > føderation

federativ el. føderativ > føderativ

fejlbeheftet el. fejlbehæftet > fejlbehæftet

fer el. fjeder (fremspring på et bræt) > fer

finansimperium > finansimperie el. finansimperium

finansministerium > finansministerie el. finansministerium

fjedret el. fjeret (beklædt med fjer) > fjeret

fjernstudium > fjernstudie el. fjernstudium

FM > FM el. fm

FM-sender > FM-sender el. fm-sender

foldeudpige > folde ud-pige

formalia el. formalier > formalia

formandsskift el. formandsskifte > formandsskifte

fornuftparti el. fornuftsparti > fornuftsparti

fornuftsstridig el. fornuftstridig > fornuftsstridig

fornuftsvæsen el. fornuftvæsen > fornuftsvæsen

fornuftsægteskab el. fornuftægteskab > fornuftsægteskab

forretningsministerium > forretningsministerie el. forretningsministerium

forskningsministerium > forskningsministerie el. forskningsministerium

forstudium (undersøgelse) > forstudie el. forstudium

forsvarsministerium > forsvarsministerie el. forsvarsministerium

frem for > frem for el. fremfor

frilægge > frilægge el. fritlægge

frilæggelse > frilæggelse el. fritlæggelse

frilægning > frilægning el. fritlægning

fristille el. fritstille > fritstille

fristilling el. fritstilling > fritstilling

fuldtegnet el. fuldttegnet > fuldtegnet

fus > fusen: tage fusen på nogen

fødestedskriterium > fødestedskriterie el. fødestedskriterium

fødevareministerium > fødevareministerie el. fødevareministerium

følelsesløs el. følesløs > følelsesløs

følgelig > følgelig el. følgeligt

førn > førn el. førne

gladelig > gladelig el. gladeligt

glosehefte el. glosehæfte > glosehæfte

glædeløs el. glædesløs > glædesløs

gonoré el. gonorré > gonorré (jf. § 5.2)

grangivelig > grangivelig el. grangiveligt

gudbenådet > gudbenådet el. gudsbenådet

gudfader el. gudfar > gudfar

gudmoder el. gudmor > gudmor

gulvmop el. gulvmoppe > gulvmoppe

gymnasium > gymnasie el. gymnasium

gåhjemmøde > gå hjem-møde

HA > HA el. ha

hacking el. hackning > hacking

halvbroder el. halvbror > halvbror

halvellevetiden el. halvelvetiden > halvellevetiden

handelsgymnasium > handelsgymnasie el. handelsgymnasium

HD > HD el. hd

hdtv > HDTV el. hdtv

hefte el. hæfte (lille bog) > hæfte

hefte el. hæfte (straf) > hæfte

hefte el. hæfte vb. > hæfte

hefteklamme el. hæfteklamme > hæfteklamme

heftelse el. hæftelse > hæftelse

heftemaskine el. hæftemaskine > hæftemaskine

heftepistol el. hæftepistol > hæftepistol

hefteplaster el. hæfteplaster > hæfteplaster

heftestraf el. hæftestraf > hæftestraf

heftning el. hæftning > hæftning

helbroder el. helbror > helbror

hen ad > hen ad el. henad

hen imod > hen imod el. henimod

hen under > hen under el. henunder

hen ved > hen ved el. henved

hf > HF el. hf

hf-elev > HF-elev el. hf-elev

hf'er > HF'er el. hf'er

hh > HH el. hh

hh-elev > HH-elev el. hh-elev

hh'er > HH'er el. hh'er

hhx > HHX el. hhx

hhx-elev > HHX-elev el. hhx-elev

hhx'er > HHX'er el. hhx'er

hjemklasse el. hjemmeklasse > hjemklasse

hjemme-pc > hjemme-PC el. hjemme-pc

hjemme-pc-ordning > hjemme-PC-ordning el. hjemme-pc-ordning

hjulspind > hjulspin el. hjulspind

htx > HTX el. htx

htx-elev > HTX-elev el. htx-elev

huggevåben el. hugvåben > hugvåben

hulmurisolering el. hulmursisolering > hulmursisolering

husmoder el. husmor > husmor

hydroxid el. hydroxyd > hydroxid

hønemoder el. hønemor > hønemor

håndmikser > håndmikser el. håndmixer

imperium > imperie el. imperium

imponerethed el. imponerthed > imponerethed

indenrigsministerium > indenrigsministerie el. indenrigsministerium

indhefte el. indhæfte > indhæfte

indheftning el. indhæftning > indhæftning

indicium > indicie el. indicium

it-industri > IT-industri el. it-industri

jobskift el. jobskifte > jobskifte

jogurt el. yoghurt > yoghurt

jota > iota el. jota

jukeboks > jukeboks el. jukebox

justitsministerium > justitsministerie el. justitsministerium

Kairo > Kairo el. Cairo

kalorifer el. kalorifere > kalorifer

kampylobakter > campylobacter el. kampylobakter

kandidatstipendium > kandidatstipendie el. kandidatstipendium

kannevas el. kanvas (stof) > kanvas

kaperssovs > kaperssauce el. kaperssovs

kirkeministerium > kirkeministerie el. kirkeministerium

klaner el. klanner > klanner

klapmyds el. klapmydse > klapmyds

klimakterium > klimakterie el. klimakterium

klogelig > klogelig el. klogeligt

knivsblad (blad på en kniv) > knivblad el. knivsblad

kollegiehefte el. kollegiehæfte > kollegiehæfte

kollegium > kollegie el. kollegium

kollokvium > kollokvie el. kollokvium

kommissorium > kommissorie el. kommissorium

kompendium > kompendie el. kompendium

komplicerthed > komplicerethed el. komplicerthed

konfederation el. konføderation > konføderation

konfedereret el. konfødereret > konfødereret

konferensstudium > konferensstudie el. konferensstudium

konservatorium > konservatorie el. konservatorium

konsulere el. konsultere > konsultere

kravspecifikation > kravspecifikation el. kravsspecifikation

krematorium > krematorie el. krematorium

krep el. crepe > crepe

krepnylon el. crepenylon > crepenylon

kreppapir el. crepepapir > crepepapir

kriterium > kriterie el. kriterium

kroki el. croquis > croquis

kropdoven el. kropsdoven > kropsdoven

kroplus el. kropslus > kropslus

krølfedt el. krøllefedt > krølfedt

kulturministerium > kulturministerie el. kulturministerium

kuponhefte el. kuponhæfte > kuponhæfte

kvota el. kvote > kvote

kvotaordning el. kvoteordning > kvoteordning

l (fork. for liter) > L el. l

laboratorium > laboratorie el. laboratorium

laksefarve el. laksfarve > laksefarve

laksefarvet el. laksfarvet > laksefarvet

lakserød el. laksrød > lakserød

lakseyngel el. laksyngel > lakseyngel

laksørred > lakseørred el. laksørred

landbrugsministerium > landbrugsministerie el. landbrugsministerium

landskampstemning > landskampsstemning el. landskampstemning

langust el. languster > languster

lappegrej el. lappegrejer > lappegrej

lavløn el. lavtløn > lavtløn

lillebroder el. lillebror > lillebror

linear el. lineær > lineær

log-in > login el. log-in

lovmedholdelig el. lovmedholdig > lovmedholdelig

lp > LP el. lp

lp-plade > LP-plade el. lp-plade

lsd > LSD el. lsd

lsd-påvirket > LSD-påvirket el. lsd-påvirket

lyseholder > lyseholder el. lysholder

lægeskift el. lægeskifte > lægeskift

lærevillig el. lærvillig > lærevillig

løgsovs > løgsauce el. løgsovs

madmoder el. madmor > madmor

madvarer > madvare

majonæse el. mayonnaise > mayonnaise

mareridtagtig el. mareridtsagtig > mareridtsagtig

martyrium > martyrie el. martyrium

mayonnaise el. majonæse > mayonnaise

mellemstatlig el. mellemstatslig > mellemstatslig

MEP > MEP el. mep

metropol el. metropolis > metropol

MF > MF el. mf

miks (blanding) > miks el. mix

miks (rodsammen) > miks el. mix

mikse > mikse el. mixe

mikser > mikser el. mixer

miksepult el. mikserpult > mikserpult el. mixerpult

mikslån > mikslån el. mixlån

miksning > miksning el. mixning

miljøministerium > miljøministerie el. miljøministerium

milliarddel el. milliardtedel > milliardtedel

milliondel el. milliontedel > milliontedel

ministerium > ministerie el. ministerium

mop el. moppe (redskab) > moppe

moratorium > moratorie el. moratorium

morbroder el. morbror > morbror

morfader el. morfar > morfar

mormoder el. mormor > mormor

mpv > MPV el. mpv

MS > MS el. ms

MT > MT el. mt

multiple-choice-opgave > multiple choice-opgave

murbrokker > murbrok

musikkonservatorium > musikkonservatorie el. musikkonservatorium

muslingeskal el. muslingskal > muslingeskal

mysterium > mysterie el. mysterium

naturalydelse > naturalieydelse el. naturalydelse

naturaløkonomi > naturalieøkonomi el. naturaløkonomi

navnebroder el. navnebror > navnebror

NB el. nb. > NB 

nerie el. nerium > nerie

ngo > NGO el. ngo

nitte el. nitter (lod uden gevinst) > nitte

nobelpris > Nobelpris

nærforestående el. nærtforestående > nærtforestående

nærstående el. nærtstående > nærtstående

nådeløs el. nådesløs > nådesløs

o.k. > OK el. o.k.

observatorium > observatorie el. observatorium

ok > ok el. ork

oldefader el. oldefar > oldefar

oldemoder el. oldemor > oldemor

om bord > om bord el. ombord

opgradere el. opgraduere > opgradere

opgradering el. opgraduering > opgradering

oratorium > oratorie el. oratorium

oscar > Oscar

oven i købet (tilmed) > ovenikøbet

overbo el. overboer > overbo

overbookning > overbooking el. overbookning

overpræsidium > overpræsidie el. overpræsidium

overstatlig el. overstatslig > overstatslig

oxid el. oxyd > oxid

oxidere el. oxydere > oxidere

oxidering el. oxydering > oxidering

pakkenellike > pakkenelliker

papirtynd > papirstynd el. papirtynd

pastoralseminarium > pastoralseminarie el. pastoralseminarium

patte sb. > pat el. patte

pc > PC el. pc

pcb > PCB el. pcb

pc-virus > PC-virus el. pc-virus

pensakrav el. pensumkrav > pensumkrav

peperoni > peperoni el. pepperoni

peruaner > peruaner el. peruvianer

petrol el. petrole > petrol

piltast el. piltaste > piletast

planetarium > planetarie el. planetarium

play-off-kamp > playoffkamp

plejefader el. plejefar > plejefar

plejemoder el. plejemor > plejemor

primater > primat

privilegium > privilegie el. privilegium

pro rata-heftelse el. pro rata-hæftelse > pro rata-hæftelse

progredere el. progrediere > progrediere

propel el. propeller > propel

præsidium > præsidie el. præsidium

psykedelisk el. psykodelisk > psykedelisk

pudsegrej el. pudsegrejer > pudsegrej

punk el. punker (person) > punker

pvc > PVC el. pvc

referencegruppe el. referensgruppe > referencegruppe

referenceramme el. referensramme > referenceramme

refugium > refugie el. refugium

remedium > remedie el. remedium

remiks > remix

reserveret el. reservert > reserveret

ressortministerium > ressortministerie el. ressortministerium

resætte > resette el. resætte

rettelig > rettelig el. retteligt

rettetast el. rettetaste > rettetast

returtast el. returtaste > returtast

roastbeef el. rostbøf > roastbeef

rollehefte el. rollehæfte > rollehæfte

roll-on > rollon el. roll-on

rygsækturist > rygsæksturist el. rygsækturist

rødstjert el. rødstjært > rødstjert

sanatorium > sanatorie el. sanatorium

sauce > sauce el. sovs

sceneskift el. sceneskifte > sceneskift

schnitzel el. snitsel > schnitzel

Schweiz el. Svejts > Schweiz

schweizer el. svejtser > schweizer

schweizerfranc el. svejtserfranc > schweizerfranc

schweizerost el. svejtserost > schweizerost

schweizisk el. svejtsisk > schweizisk

scilla > scilla el. skilla

sejflydende el. sejtflydende > sejtflydende

selvstudium > selvstudie el. selvstudium

seminarium > seminarie el. seminarium

sennepssovs > sennepssauce el. sennepssovs 

serv el. serve > serv

servitutbeheftet el. servitutbehæftet > servitutbehæftet

sit-in > sitin el. sit-in

skatteministerium > skatteministerie el. skatteministerium

skyldfølelse el. skyldsfølelse > skyldfølelse

skysovs > skysauce el. skysovs

slagsbroder el. slagsbror > slagsbror

slettetast el. slettetaste > slettetast

smørsovs > smørsauce el. smørsovs

socialministerium > socialministerie el. socialministerium

solarium > solarie el. solarium

soldebroder el. soldebror > soldebror

sovs (et tilbehør til madretter) > sauce el. sovs 

spagetti el. spaghetti > spaghetti

spagettistrop el. spaghettistrop > spaghettistrop

spagettiwestern el. spaghettiwestern > spaghettiwestern

spind (roterende bevægelse) > spin el. spind

spinde (rotere om sig selv; fiske med spinder) > spinde el. spinne

spindefiskeri > spindefiskeri el. spinnefiskeri

spinder (roterende agn til lystfiskeri) > spinder el. spinner

spin-off > spinoff

spolorm > spoleorm el. spolorm

sproglaboratorium > sproglaboratorie el. sproglaboratorium

stand-in > standin el. stand-in

stand-up-comedy > standupcomedy

stand-up-komiker > standupkomiker

statsministerium > statsministerie el. statsministerium

stedbroder el. stedbror > stedbror

stedfader el. stedfar > stedfar

stedmoder el. stedmor > stedmor

stilehefte el. stilehæfte > stilehæfte

stipendium > stipendie el. stipendium

stjert el. stjært > stjert

stjerthage el. stjærthage > stjerthage

storebroder el. storebror > storebror

storetå el. stortå > storetå

strabads > strabadser

strømlinet el. strømlinjet > strømlinet

studium > studie el. studium

stænkelap el. stænklap > stænklap

sundhedsministerium > sundhedsministerie el. sundhedsministerium

suppositorium > suppositorie el. suppositorium

svigerfader el. svigerfar > svigerfar

svigermoder el. svigermor > svigermor

svirebroder el. svirebror > svirebror

symposium > symposie el. symposium

sælarium > sælarie el. sælarium

søterritorium > søterritorie el. søterritorium

tabgivende el. tabsgivende > tabsgivende

tabuere el. tabuisere > tabuisere

tabuering el. tabuisering > tabuisering

tagselvbord > tag selv-bord

taifun el. tyfon > tyfon

take-off > takeoff

talehørelærer > tale-høre-lærer

talehøreundervisning > tale-høre-undervisning

tandstikker > tandstik el. tandstikker

tao > dao el. tao

taoisme > daoisme el. taoisme

taoist > daoist el. taoist

taoistisk > daoistisk el. taoistisk

TAP > TAP el. tap

tast el. taste > tast

taverne > taverna el. taverne

T-bone-steak > T-bonesteak

techno el. tekno > techno

tekst-tv > tekst-TV el. tekst-tv

temposkift el. temposkifte > temposkift

terrarium > terrarie el. terrarium

territorium > territorie el. territorium

tese el. tesis > tese

tidsstudium > tidsstudie el. tidsstudium

tip el. tips (oplysning, vink) > tip

tipoldefader el. tipoldefar > tipoldefar

tipoldemoder el. tipoldemor > tipoldemor

tomatsovs > tomatsauce el. tomatsovs

tonart el. toneart > toneart

trafikministerium > trafikministerie el. trafikministerium

tredive el. tredve > tredive

trediver el. tredver > trediver

trediveårig el. tredveårig > trediveårig

trediveårs el. tredveårs > trediveårs

trediveårsfødselsdag el. tredveårsfødselsdag > trediveårsfødselsdag

tredivte el. tredvte > tredivte

tredivtedel el. tredvtedel > tredivtedel

troldunge > troldeunge el. troldunge

trommestik el. trommestikke > trommestik

trummerum el. tummerum > trummerum

tumultarisk el. tumultuarisk > tumultarisk

tunghørhed el. tunghørighed > tunghørhed

tv > TV el. tv

tv-apparat > TV-apparat el. tv-apparat

tv-avis > TV-avis el. tv-avis

tvillingbroder el. tvillingbror el. tvillingebroder el. tvillingebror > tvillingbror el. tvillingebror

tv-overvåge > TV-overvåge el. tv-overvåge

tv-overvågning > TV-overvågning el. tv-overvågning

tv-satellit > TV-satellit el. tv-satellit

tv-sening > TV-sening el. tv-sening

tv-spil > TV-spil el. tv-spil

tv-udsendelse > TV-udsendelse el. tv-udsendelse

ubeheftet el. ubehæftet > ubehæftet

udenrigsministerium > udenrigsministerie el. udenrigsministerium

udhuling el. udhulning > udhuling

udslaggivende el. udslagsgivende > udslagsgivende

udspekuleret el. udspekulert > udspekuleret

udviklingsministerium > udviklingsministerie el. udviklingsministerium

uforpligtende > uforpligtende el. uforpligtigende

ug > UG el. ug

uheldsvarslende el. uheldvarslende > uheldsvarslende

UHF > UHF el. uhf

UHF-antenne > UHF-antenne el. uhf-antenne

uimponerethed el. uimponerthed > uimponerethed

underbo el. underboer > underbo

undervisningsministerium > undervisningsministerie el. undervisningsministerium

unægtelig > unægtelig el. unægteligt

urinal el. urinale > urinal

utensilier > utensilie

uvederheftig el. uvederhæftig > uvederhæftig

vadi el. wadi > wadi

vakkelvorn el. vaklevorn > vakkelvorn

vanadin el. vanadium > vanadium

vaselin el. vaseline > vaseline

vederheftig el. vederhæftig > vederhæftig

vedhefte el. vedhæfte > vedhæfte

velar el. velær > velær

VHF > VHF el. vhf

VHF-antenne > VHF-antenne el. vhf-antenne

vinkelanførelsestegn el. vinkelanførselstegn > vinkelanførselstegn

VIP > VIP el. vip

VIP-rum > VIP-rum el. vip-rum

vipstjert el. vipstjært > vipstjert

vismut el. bismut > bismut

vissevasse el. visvas > vissevasse

VM > VM el. vm

vokseværk el. voksværk > vokseværk

VUC > VUC el. vuc

vvs > VVS el. vvs

vvs-installation > VVS-installation el. vvs-installation

vvs-tekniker > VVS-tekniker el. vvs-tekniker

værtdyr el. værtsdyr > værtsdyr

værtplante el. værtsplante > værtsplante

wadi el. vadi > wadi

wc > WC el. wc

wc-papir > WC-papir el. wc-papir

wc-rens > WC-rens el. wc-rens

wienerschnitzel el. wienersnitsel > wienerschnitzel

yoghurt el. jogurt > yoghurt

zombi el. zombie > zombie

ægbakke el. æggebakke > æggebakke

ægformet > ægformet el. æggeformet

æggeleder el. ægleder > æggeleder

æselsøre el. æseløre > æseløre

øjehule el. øjenhule > øjenhule

øjelåg el. øjenlåg > øjenlåg

øjenåbner el. øjeåbner > øjenåbner

økonomiministerium > økonomiministerie el. økonomiministerium

øvehefte el. øvehæfte > øvehæfte

åbenthusdag > åbent hus-dag