Du er her: Forside Om sproget.dk Indhold og opbygning

Indhold og opbygning

Råd og regler — løsning af sproglige problemer

Når man skal have løst konkrete sproglige problemer, går man ind under menupunktet Råd og regler. Her kan man bl.a. slå op i retskrivningsreglerne, altså de regler der står bagest i Retskrivningsordbogen. Det har længe været et ønske fra mange af Sprognævnets spørgere at ikke kun Retskrivningsordbogens alfabetiske del var tilgængelig på internettet, men at også ordbogens retskrivningsregler var det. Det er de nu blevet på sproget.dk.

Sproget.dk samler også en række af de mest almindelige sproglige problemer under det vi kalder Typiske problemer. Det er et forsøg på at imødekomme de mest almindelige behov for sproglig rådgivning. Fx er problemet om hvorvidt en ordforbindelse skrives i ét eller flere ord grundigt behandlet som et typisk problem, det samme er spørgsmålet om hvornår et ord skrives med stort eller lille begyndelsesbogstav. Til de typiske problemer vil der også knyttes øvelser, så man kan teste om man har brug for at læse op på nogle af forklaringerne – eller om man har forstået hvad man allerede har læst.

Endelig findes der under Råd og regler menupunktet Ordlister, der omfatter en række lister over sproglige emner. Fx har vi en liste over tiltaler af kongelige, lister over hvilke ord man bruger på møder i nordiske sammenhænge (for at undgå misforståelser!), og lister over navne på lande og stater.

Temaer — i dybden med sproglige emner

Under menupunktet Temaer går sproget.dk i dybden med forskellige sproglige emner. Under overskriften Bandeord beskrives det fx hvad bandeord er, hvilke typer bandeord der findes, hvilke bandeord de forskellige generationer bruger, om unge bander mere i dag end for 10 år siden, om unge med indvandrerbaggrund bander mere end andre unge, og om drenge bander mere end piger.

Af andre temaer finder man fx et tema om slang, hvor man bl.a. kan få svar på om slang er et nyt fænomen, om antallet af ord og bogstaver, hvor man fx kan se hvilke ord og bogstaver der er de almindeligste i dansk, om hvad sprog er, hvor man kan få at vide om tegnsprog er et internationalt sprog.

Hvert tema består dels af tekster, dels af illustrationer og/eller videoklip. Teksterne er alle nyskrevne og tilpasset internetmediet, men de er selvfølgelig baseret på den eksisterende litteratur inden for det pågældende emne, hvorfor der nederst på hver side er en liste over den litteratur vi har brugt, og evt. forslag til videre læsning. I et af videoklippene svarer sprogforskeren Pia Quist fra Nordisk Forskningsinstitut på om drenge bander mere end piger. I et andet videoklip giver sprogforskeren Jan Katlev mundtlige eksempler på hvordan bl.a. kunstsprogene esperanto og volapyk lyder!

Ud over tekst, illustrationer og videoklip er der til temaerne knyttet forskellige interaktive elementer som quizzer og afstemninger. Fx kan man gætte på om det gamle slangudtryk nyse rødt betyder 'bløde efter et slag i ansigtet' eller 'hoste blod op fordi man har tuberkulose'.

Leg og lær — viden på en underholdende måde

Det tredje hovedmenupunkt er Leg og lær, som består af underpunkterne Quizzer og øvelser, Ordmuseum, Smid en smutter og Grammatik for dummies.

Øvelser og quizzer omfatter en stor samling øvelser som knytter sig til typiske problemer med stavning, grammatik og kommaer. Øvelserne kan løses uafhængigt af gennemgangen, men man kan også bruge dem til at kontrollere om man har forstået det man har lært. Derudover finder man en række små underholdende quizzer og test, hvor du kan se hvor meget du ved om forskellige hjørner af sproget. Du kan teste hvor god er du fx til norsk og svensk. Du kan forsøge at få ordforklaringer til at passe til de rigtige ord. Og du kan bevise at du ved du hvad vindbøjtel og andre gamle udtryk betyder.

I Ordmuseet kan du gå på opdagelse i ord som ikke længere bruges. Fx kan man finde ud af hvad sømanden kaldte den jernplade der sad over skorstenen og beskyttede kedlerne mod vand ovenfra, eller hvad smeden mente når han spurgte efter sin Lokkegris. Mange af disse ord er nu gået af brug fordi arbejdsgange og redskaber har forandret sig.

Nogle gange får vi et ord eller en talemåde galt i halsen. På siden Smid en smutter kan du se eksempler på dette – og evt. sende venner og bekendte et link til en af smutterne.

I Grammatik for Dummies kan man i 6 små underholdende videoer følge Thomas Skovs forsøg på at blive klogere på grammatik indenfor emnerne Ordklasser, Subjekt, Verballed, Objekt, Ordforråd og Udtale.

Søgning — find det du leder efter

Ud over de tre hovedmenupunkter finder man søgefeltet, hvorfra man dels kan søge i hvad der står på sproget.dk's enkelte sider, dels i diverse eksterne kilder, som bl.a. omfatter:

Nyheder — aktuelt om sprog

Under Nyheder kan man få indblik i aktuelle sager og nyheder om sprog. Man vil kunne danne sig et overblik over hvad der er sagt og skrevet i pressen om sprog (fx aktuelle sproglige debatter som ”Bandeord i børnehaven”) og nyt om sproglige forhold (fx forslag til en ny sproglov). Man vil kunne få indblik i hvilke bøger der for nyligt er udkommet om sprog, hvilke sprogpriser der er blevet uddelt til hvilke personer, og hvilke sproglige afhandlinger der forsvares på universiteter og højere læreanstalter (hvor der er offentlig adgang). Desuden vil man under Nyheder blive orienteret når der kommer nye tiltag på sproget.dk.

Send et ord — bidrag til sprogligt arbejde

Hvis man i avisen har lagt mærke til et nyt ord eller en ny betydning eller har overhørt en ny vending i bussen, kan man indsende sin observation via sproget.dk. Dansk Sprognævn har til opgave at følge med i sprogets udvikling og har en ordsamling hvor alle nye ord registreres, og nævnet har også denne indsendingsfunktion på hjemmesiden (www.dsn.dk/noid). Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har længe benyttet sig af denne hjælp fra sprogets brugere til udarbejdelsen af Den Danske Ordbog (de såkaldte spORDhunde). Man har således mulighed for at få sine sproglige iagttagelser med i ordbøger og i Sprognævnets arbejde ved at udfylde en elektronisk ordseddel med det ord eller udtryk man har bemærket.

Ud over at hjælpe de to institutioner bag sproget.dk i deres arbejde vil de indsendte ord give andre brugere direkte adgang til nye ord og betydninger. Det er nemlig tanken at de indsendte, nye ord skal være tilgængelige, så enhver der har lyst, kan orientere sig i dem.

Linksamling — kom godt videre

Sproget.dk indeholder også en samling af links til sproglige hjemmesider. Linkene vil bl.a. være til andre ordbøger man kan slå op i på internettet. Fx har vi links til danske og nordiske ordbøger (fx Jysk Ordbog), til engelske og tyske ordbøger samt ordbøger på andre fremmedsprog (fx Oxford Advanced Learner’s Dictionary og Diccionario de la Lengua Española) og links til tosprogs­ordbøger (fx dansk-engelsk, engelsk-dansk og italiensk-tysk). Herudover indeholder link­samlingen også online henvisninger til fag- og specialordbøger (fx Politikens It-ordbog og Ordbog for huskøbere) samt forskellige ordbogsportaler (fx Det Kongelige Biblioteks elektroniske resurser).