Du er her: Forside Nyheder Unges sprog. Ny bog om det danske sprog og dets udvikling

Unges sprog. Ny bog om det danske sprog og dets udvikling

Unge danskere vokser op i sprogligt og kulturelt brogede omgivelser hvilket føjer nye træk og gloser til det danske sprog, der ændrer sig med stor hast. Det stiller nye krav til uddannelsessystemet, mener to sprogforskere.

17/09 2008

Unge danskere vokser op i sprogligt og kulturelt brogede omgivelser hvilket føjer nye træk og gloser til det danske sprog, der ændrer sig med stor hast. Det stiller nye krav til uddannelsessystemet, mener to sprogforskere.

Bogen "Unges sprog" behandler emner som
  • slang
  • bande- og skældsord
  • mødet med engelsk og multietnisk dansk
  • de sprogfornyelser der udspringer af nye kommunikationsformer som computerchat, sms, mail og graffiti.

"Unges sprog" er udkommet 16. september 2008 på Hans Reitzels Forlag.

De unges sprog

Det danske sprog forandrer sig hele tiden, ikke mindst på grund af påvirkningerne fra unge der vokser op i storbyernes etnisk blandede kvarterer. Her er fællessproget dansk, men de unge låner ord og vendinger fra kvarterets mindretalssprog og bruger dem kreativt og konstruktivt i deres sproglige adfærd. Den hastige udvikling bekymrer mange, men denne bekymring bliver manet i jorden i en ny bog af Jens Normann Jørgensen, professor i dansk ved Københavns Universitet, og Pia Quist, adjunkt, Københavns Universitet.

I "Unges sprog" skriver de to forfattere at problemet ikke er de unges sprog, men snarere at vi er opdraget til at der kun er én korrekt måde at tale dansk på. "Storbyunge bruger med arme og ben træk fra andre sprog, og det har vidtrækkende konsekvenser for det danske sprog. Vi bliver nødt til at indse at tempoet i udviklingen accelererer, og indrette os efter det", siger Jens Normann Jørgensen til Politiken 13. september 2008. Han siger derudover at det danske uddannelsessystem står over for store udfordringer: "Uddannelsessystemet beskæftiger sig kun med københavnsk rigsdansk. Men undervisningsmaterialet bliver nødt til at repræsentere en bred vifte af måder at bruge det danske sprog på".

Hør interview med Jens Normann Jørgensen og Pia Quist i "Ud med sproget" på DR P1 - "Sprog er konventioner", "Sprogændring og korrekthed" og "Den nye teknologi og sproget".
Her kan man også høre interview med sprogforsker Marianne Rathje fra Dansk Sprognævn - "Unges sprog er bedre end sit rygte".