Du er her: Forside Nyheder Uddannelser skal have fokus på gråzonesprog

Uddannelser skal have fokus på gråzonesprog

Ord kan have vidt forskellige betydninger alt afhængig af hvilken kontekst de optræder i.

09/07 2013

Ord kan have vidt forskellige betydninger alt afhængig af hvilken kontekst de optræder i.

Artiklen "Fokus på sprog i alle AMU-kurser" fra seneste nummer af Ministeriet for Børn og Undervisnings nyhedsbrev Det flyvende tæppe belyser fænomenet gråzonesprog.

Gråzonesprog bruges her om sprog der ikke er decideret fagsprog, men alligevel kendetegner et givent fag, og som placerer sig mellem hverdagssprog og fagsprog. Et eksempel herpå kan være ordet 'skråplan' der måske oftest forbindes med udtrykket 'at komme ud på et skråplan', men som indenfor social- og sundhedsområdet er et redskab der benyttes til at hjælpe en person med at flytte sig i sengen.

I artiklen argumenteres der for at undervisningen skal sætte tydelige rammer for hvordan kursisterne skal arbejde med sproget.

Det er især for de tosprogede elever at gråzonesproget kan volde problemer, da gråzoneordene i modsætning til fagordene ikke bliver forklaret i undervisningen. Endvidere kan gråzoneordene indgå som forklaringer på fagord, hvilket kan resultere i at noget ukendt forklares med noget lige så ukendt.

Der er udarbejdet et webmateriale der giver forslag til undervisningsaktiviteter i forbindelse med gråzonesproget.