Du er her: Forside Nyheder Sprogpolitik i Norge

Sprogpolitik i Norge

Etablering af en norsk sprogbank og udarbejdelse af en overordnet sproglov er nogle af forslagene i en norsk stortingsmelding.

02/07 2008

Etablering af en norsk sprogbank og udarbejdelse af en overordnet sproglov er nogle af forslagene i en norsk stortingsmelding.

SprogbankDen foreslåede sprogbank skal være en selvstændig enhed. Banken skal indeholde digitaliseret tale, tekst og andre sprogteknologiske resurser og sikre at norsk kan bruges i produktudvikling og forskning inden for it.

Den norske regering har fremsat en redegørelse (en stortingsmelding), "Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitik" ('Mål og mening. En samlet norsk sprogpolitik'), med det overordnede mål at sikre norsk som et fuldgyldigt, samfundsbærende sprog i Norge.

Språkrådet får nye ansvarsområder

Hvis redegørelsens forslag vedtages, betyder det at Språkrådet (det norske sprognævn) får udvidet sine opgaver og sit ansvar. Språkrådet får fx ansvar for tegnsprog, fagsprog og terminologi og et overordnet ansvar for sprog i Norge. Språkrådets direktør Sylfest Lomheim siger: "Språkmeldingen er det viktigste språkpolitiske dokumentet som er lagt fram i landet på flere tiår".

Læs mere om redegørelsen og om Språkrådet og de nye opgaver. Se også Kultur- og Kirkedepartementets pressemeddelelse.