Du er her: Forside Nyheder Sprog til tiden

Sprog til tiden

Rapporten fra regeringens sprogudvalg udkommer i dag (7. april). Rapporten indeholder en række anbefalinger for at styrke dansk og fremmedsprogskompetencer, men ingen anbefaling om en sproglov og ingen klar anbefaling om ændringer i universitetsloven.

07/04 2008

Rapporten fra regeringens sprogudvalg udkommer i dag (7. april). Rapporten indeholder en række anbefalinger for at styrke dansk og fremmedsprogskompetencer, men ingen anbefaling om en sproglov og ingen klar anbefaling om ændringer i universitetsloven.

Status

Sprogudvalgets rapport "Sprog til tiden" gør status over brugen af dansk og andre sprog på følgende områder:

sprog til tiden2

  • den offentlige sektor
  • skolerne
  • de videregående uddannelser
  • forskningen
  • erhvervslivet
  • kulturlivet
  • teknologien
  • EU.

Udvalgets opgave

Formålet med sprogudvalget var at vurdere om der var behov og mulighed for en lovregulering på sprogområdet. Konklusionen er at der på de fleste områder ikke er behov for lovgivning, men der er behov for at styrke og supplere de initiativer der allerede er sat i gang.

Engelsk på de videregående uddannelser

Kun på de videregående uddannelser har udvalget ikke kunnet nå til enighed. Udvalget har været delt i to grupper. Den ene, som omfatter udvalgsformanden Jørn Lund, har ønsket at justere universitetsloven for at sikre en videreudvikling af dansk fagsprog og terminologi. Dette ville bringe lovgivningen i overensstemmelse med regeringens sprogpolitik. Den anden gruppe har ment at anbefalinger og nøje overvågning af sprogudviklingen på universiteterne er tilstrækkeligt i første omgang.

Jørn Lund fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har været formand for udvalget.
Dansk Sprognævns formand og direktør har deltaget i udvalgsarbejdet. Læs mere på Dansk Sprognævns hjemmeside.