Du er her: Forside Nyheder Gramma3: Statusrapport

Gramma3: Statusrapport

Hvordan praktiseres grammatikundervisning i grundskolens tre største sprogfag: dansk, engelsk og tysk? Det er projektet Gramma3 sat i verden for at undersøge.

03/05 2019

Hvordan praktiseres grammatikundervisning i grundskolens tre største sprogfag: dansk, engelsk og tysk? Det er projektet Gramma3 sat i verden for at undersøge.

Forskningsprojektet Gramma3 undersøger hvordan grammatikundervisning praktiseres i fagene dansk, engelsk og tysk. Projektet har været i gang siden februar 2018 og slutter den 14. december 2019.

Studiet er tværinstitutionelt forankret i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, Nationalt Videncenter for Læsning, VIA University College og DPU, Aarhus Universitet. 

I statusrapporten præsenteres blandt andet hovedfundene i studiet. 

Fx har projektet undersøgt hvor stor en del af hvert fag der udgøres af eksplicit grammatikundervisning. I tidsoptællingen af undervisningen har man i projektet skelnet mellem ’eksplicit’, ’eksplicit indgår’, ’andre aktiviteter’ og ’andet’. Man skelner altså mellem grammatikundervisningen og alt det andet der foregår i fagene.

Projektets tidsoptællinger viser at der er stor forskel på hvor meget eksplicit grammatikundervisning fylder i hvert fags samlede undervisning. I dansk og engelsk foregår der eksplicit grammatikundervisning i en del af lektionerne, også i aktiviteter hvor der samtidigt er et andet fokus (’eksplicit indgår’). I tysk foregår der markant mere eksplicit grammatikundervisning end i de to andre fag, og det sker overvejende i aktiviteter alene med dette fokus.