Du er her: Forside Nyheder Ph.d.-forsvar: Udskrevet, men ikke afskrevet

Ph.d.-forsvar: Udskrevet, men ikke afskrevet

Søren Beck Nielsen forsvarer fredag den 2. november sin ph.d.-afhandling om magtforhold mellem deltagerne i udskrivelsessamtaler fra sygehuset.

29/10 2007

Søren Beck Nielsen forsvarer fredag den 2. november sin ph.d.-afhandling om magtforhold mellem deltagerne i udskrivelsessamtaler fra sygehuset.

Projektet

Afhandlingens titel er "Udskrevet, men ikke afskrevet. En konversationsanalytisk undersøgelse af magtarbejde indlejret i social handling under geriatriske udskrivningssamtaler".
Afhandlingens datamateriale består af 14 konkrete samtaler: dels morgenkonferencer blandt de hospitalsansatte, og dels udskrivelsessamtaler mellem en patient, eventuelle pårørende, forskellige repræsentanter for afdelingen og som regel også en kommunal repræsentant. Konversationsanalysen beskrives som metode, og det beskrives hvilke magtanalyser man kan foretage med metoden. Magtarbejdet er bl.a. karakteriseret ved at være indlejret i praktiske handlinger og ved at aktualisere sociale relationer.

Sted

Se november måned i Humanists kalender.

Forsvaret finder sted 2. november 2007 kl. 12.00 (præcis) i lokale 22.0.11 i nye KUA. Arrangør er Det Humanistiske Fakultet. Søren Beck Nielsen er fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Bedømmelsesudvalget

Lektor Jann Scheuer, Københavns Universitet (formand)
Professor Johannes Wagner, Syddansk Universitet
Professor Karin Aronsson, Linköping Universitet

 

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 120, 2300 København S.