Du er her: Forside Nyheder Ph.d.-forsvar om ledsætninger

Ph.d.-forsvar om ledsætninger

Fredag d. 14. juni forsvarer Sune Sønderborg Mortensen sin ph.d.-afhandling, "Klassifikation af ledsætninger i dansk".

10/06 2013

Fredag d. 14. juni forsvarer Sune Sønderborg Mortensen sin ph.d.-afhandling, "Klassifikation af ledsætninger i dansk".

I afhandlingen belyser Sune Sønderborg Mortensen hvordan grammatiske fremstillinger af ledsætninger ofte inddeles efter ledsætningernes funktion, herunder nominale ledsætninger og adverbielle ledsætninger. Ud fra et stort eksempelmateriale i moderne dansk peges der på hvordan disse funktionelle tilgange bl.a. har bidraget til fejlantagelser af empirisk og teoretisk art samt forsimplinger og inkonsistenser.

Sune Sønderborg Mortensen plæderer for dels at videreudvikle og præcisere de eksisterende klassifikationstilgange og dels at indføre nye klassifikationskriterier hvor fokus i stedet vil være på ledsætningernes egne egenskaber.

Bedømmelsesudvalget består af:

  • Lektor Kasper Boye (Københavns Universitet)
  • Professor Lars Heltoft (Roskilde Universitet)
  • Professor Lars-Gunnar Andersson (Göteborgs Universitet).