Du er her: Forside Nyheder NyS 38 er udkommet

NyS 38 er udkommet

NyS – Nydanske Sprogstudier – er et bredt og varieret tidsskrift om sprog og sprogvidenskab. Her kan du holde dig orienteret om de nyeste undersøgelser af dansk sprog og om udviklingen af sprogteori.

28/09 2010

NyS – Nydanske Sprogstudier – er et bredt og varieret tidsskrift om sprog og sprogvidenskab. Her kan du holde dig orienteret om de nyeste undersøgelser af dansk sprog og om udviklingen af sprogteori.

NyS38

NyS 38 indeholder følgende artikler:

  • Søren Beck Nielsen: "Konversationsanalyse af læge-patient-samtaler Status, overblik og muligheder"
  • Jakob Halskov & Pia Jarvad: "Manuel og maskinel excerpering af neologismer"
  • Peter Juul Nielsen: "Samstemmighed som syntagmedanner. Om begrebet kongruens"
  • Iørn Korzen & Lita Lundquist: "Dansk og andre indoeuropæiske sprog Strukturelle forskelle mellem tekster på "endocentrisk" dansk og på "eksocentriske" romanske sprog"
  • Astrid Ravn Skovse & Mirian Due Steffensen: "Stedet i sproget"
  • Randi Benedikte Brodersen: "Anmeldelse af Asgerd Gudiksen, Henrik Hovmark, Pia Quist, Jann Scheuer og Iben Stampe Sletten (red.), Dialektforskning i 100 år".
Læs et uddrag af forordet til NyS 38 på hjemmesiden. Læs om hvordan man tegner abonnement på NyS på Sprognævnets NyS-hjemmeside (www.dsn.dk/nys). Se også Sprognævnets nyhed om NyS 38.