Du er her: Forside Nyheder Nydanske Sprogstudier, NyS 37

Nydanske Sprogstudier, NyS 37

Når det nye nummer af det videnskabelige sprogtidsskrift NyS udkommer torsdag den 4. februar, sker det i samarbejde med Dansk Sprognævn.

02/02 2010

Når det nye nummer af det videnskabelige sprogtidsskrift NyS udkommer torsdag den 4. februar, sker det i samarbejde med Dansk Sprognævn.

NyS udkommer to gange om året og koster i løssalg 200 kr., og et abonnement (dvs. 2 numre) koster 300 kr. Læs mere på NyS' hjemmeside.

Artikler i NyS 37

  • Pia Quist: "Multietnolekt – del af stilistiske praksisser i storbyen"
  • Thomas Wiben Jensen: "Følelser og sprog – den verbale manifestation af følelser i samtaler"
  • Eva Christensen: "Når narrativer bliver til argumentation. Argumentationsdynamikkens indflydelse på forståelsen af fortiden"
  • Simon Borchmann: "Om relationen mellem informationelle valg og forudsigelser i forståelsen af sekvenser af sætninger"
  • Marianne Rathje: "Definition af citater i talesprog"
  • Tanya Karoli Christensen: "Gii der faer en Diæffwel i ier! Om gid-sætningers ophav – med udgangspunkt i Jammers Minde"
  • Bent Preisler: "Anmeldelse af J. Normann Jørgensen og Pia Quist (2008): Unges Sprog".
NyS er et bredt anlagt, fagligt tidsskrift om sprog og sprogvidenskab. Læs om samarbejdet mellem NyS og Dansk Sprognævn på Sprognævnets hjemmeside.