Du er her: Forside Nyheder Ny ph.d-afhandling om undervisning i nordisk i folkeskolen

Ny ph.d-afhandling om undervisning i nordisk i folkeskolen

Ideen om et nordisk sprogfællesskab holder ikke længere stik, og derfor er det vanskeligt at undervise i norsk og svensk i grundskolen.

04/04 2017

Ideen om et nordisk sprogfællesskab holder ikke længere stik, og derfor er det vanskeligt at undervise i norsk og svensk i grundskolen.

Tom Steffensens ph.d.-afhandling, "Nabosprog i danskundervisningen", påviser at fagenes faglige og sociale mål skal forenes. Herved stimuleres eleverne, og deres interesse vækkes. I arbejdet med ph.d.-afhandlingen fulgte Steffensen et projekt baseret på onlinekommunikation mellem danske, svenske og norske elever.

I et eksempel skal tre danske drenge gennemføre et Skype-interview med to svenske piger til en artikel. I samtalens begyndelse udtrykker eleverne gensidigt stereotype billeder af modparten, men snart finder de et fælles samtaleemne, musik, og eleverne opnår herved sproglig læring.

Steffensen registrerer forskellige sproglige strategier i samtalen mellem eleverne, som af ham selv betegnes som en 'best case': De danske drenge taler langsomt, gentager sig selv, anvender google translate og forsøger at gøre sig forståelige både skriftligt og mundtligt.

Ud fra eksempler som disse konkluderer Steffensen at eleverne særligt engagerer sig så snart sociale og faglige mål kombineres.