Du er her: Forside Nyheder Ny konferencerapport fra Dansk Sprognævn om moderne importord

Ny konferencerapport fra Dansk Sprognævn om moderne importord

Bind 6 i Sprognævnets konferenceserie udkommer den 25. november 2019 og har fokus på den fremmedsproglige påvirkning af dansk.

21/11 2019

Bind 6 i Sprognævnets konferenceserie udkommer den 25. november 2019 og har fokus på den fremmedsproglige påvirkning af dansk.

Konferencerapporten med titlen Yes, det er coolt. Moderne Importord i Dansk stiller skarpt på den engelske påvirkning af dansk i dag. Moderne importord defineres som alle ord der er kommet ind i dansk fra andre sprog efter 1945.

Siden starten af 2017 har den fremmedsproglige påvirkning af dansk været et centralt forskningsprojekt for Dansk Sprognævn.

Hovedpointen med Sprognævnets forskningsprojekt har været at belyse den fremmedsproglige – det vil først og fremmest sige engelske – påvirkning af dansk i dag.

I rapportens artikler dokumenteres mængden af moderne importord dels ved hjælp af en stikprøve fra 3 forskellige aviser fra samme dato i 2016, dels ved hjælp af en analyse af frekvensen af de hyppigst fundne importord i et større aviskorpus. I den forbindelse indeholder rapporten også en artikel om forskningsværktøjet Tidslinjen, der kan illustrere ords og ordforbindelsers frekvens over tid.

Derudover analyseres mængden af moderne importord i forskellige ordbøger (Retskrivningsordbogen og Nye ord i dansk 1955 til i dag) og i den mest centrale del af ordforrådet, nemlig kerneordene. På den baggrund konkluderes det at den fremmedsproglige påvirkning af det undersøgte skriftsprog er meget begrænset.