Du er her: Forside Nyheder NORDAND 14: Nordens sprog som andetsprog

NORDAND 14: Nordens sprog som andetsprog

Den 27.-29. maj 2019 er der konference på Københavns Universitet om de nordiske sprog som andet- og fremmedsprog og flersprogethed i Norden.

15/05 2019

Den 27.-29. maj 2019 er der konference på Københavns Universitet om de nordiske sprog som andet- og fremmedsprog og flersprogethed i Norden.

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab inviterer i samarbejde med Aarhus Universitet, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Center for Internationalisering og Parallelsproglighed til den fjortende NORDAND-konference.

Bidragene tematiserer fx sprogtilegnelse, sprogholdninger, sprogideologier, sprogpolitik, uddannelse, literacy, sprog i fag, arbejdsmarkedsrettet sproglæring og politiske diskurser.

Fra programmet kan blandt andet nævnes:

  • Aasne Vikoy: "Elevers flerspråklige bevissthet – fra læreverk til elevsamtaler om flerspråklighet"
  • Mikołaj Sobkowiak: "Udvikling af syntaktisk kompleksitet i dansk som fremmedsprog"
  • Gisela Håkansson & Ragnar Arntzen: "Modersmålets betydelse i norsk andraspråksinlärning".