Du er her: Forside Nyheder Lyt til Sproglaboratoriet på P1 om Ludwig Wittgensteins sprogfilosofi

Lyt til Sproglaboratoriet på P1 om Ludwig Wittgensteins sprogfilosofi

Filosoffen Ludwig Wittgensteins sprogfilosofi har i høj grad dikteret sprogvidenskabens retning. Du kan lære mere om hans liv og tænkning i Sproglaboratoriet på P1.

14/10 2011

Filosoffen Ludwig Wittgensteins sprogfilosofi har i høj grad dikteret sprogvidenskabens retning. Du kan lære mere om hans liv og tænkning i Sproglaboratoriet på P1.

Den store østrigske filosof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) skrev i sin levetid to hovedværker: Tractatus Logico-Philosophicus (1921) og Philosophische Untersuchungen (posthumt udgivet i 1953).

Disse to værker har haft kæmpe betydning for sprogfilosofien efter Wittgensteins levetid på to vidt forskellige måder. I Tractatus Logico-Philosophicus fremstiller Wittgenstein sproget som et system med en fast, logisk kerne, som al sprogbrug skal følge hvis det skal være meningsfuldt. Hvis man ikke kan sige at et udsagn enten er rigtigt eller forkert, giver udsagnet altså slet ikke mening.

I Philosophische Untersuchungen derimod beskriver Wittgenstein sproget som et ikke fastlagt system og dermed som en ikke-statisk virkelighed der viser sig på forskellige måder i forskellige situationer. De forskellige sprogsituationer man kan stå i, kalder Wittgenstein for "sprogspil".

De to værker udtrykker altså to vidt forskellige opfattelser af hvad sprog er, og derfor taler man ofte om "den tidlige Wittgenstein" og "den sene Wittgenstein".